03
02 2017
6086

Cotele majorărilor de întârziere pentru anul 2017

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat aduce la cunoștință cotele care vor fi utilizate la calcularea majorării de întârziere pentru neachitarea în termenii stabiliți a obligațiunilor fiscale pe parcursul anului bugetar 2017. Astfel, cota de 0,0384 % per zi vor fi aplicată în cazul neachitării obligațiilor fiscale la bugetul de stat și bugetele locale. Cota a fost determinate în baza prevederilor art.228 alin.3 din Codul fiscal și a Deciziei Comitetului executive al BNM din 24.11.2016 privind menținerea ratei de bază aplicate la principalele operațiuni de politică monetară la 9% anual. Întârzierile la plata contribuțiilor de asigurări sociale obligatorii de stat vor fi taxate cu o majorare de 0,1% per zi, în baza prevederilor Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017. Aceeași majorare, 0,1% per fiecare zi de întârziere, este prevăzută pentru neachitarea primelor asigurării obligatorii de asistență medicală, calculate pentru perioada de gestiune. Prevederile sunt stipulate în Legea cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor deasigurare obligatorie de asistență medicală. Pentru a evita aplicarea sancțiunilor, vă solicităm să urmăriți publicațiile noastre, în care vom reveni periodic cu date despre apropierea termenilor de prezentare a dărilor de seamă și altă informative utilă.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.