08
06 2018
1143

Creşterea încasărilor permite rectificarea bugetului de stat 2018

Veniturile bugetului public național vor fi majorate cu 963,9 mil. lei, cheltuielile – cu 1 312,5 mil. lei, iar deficitul bugetar va spori cu 348,6 mil. lei. Parlamentul a votat ieri în lectură finală proiectul de modificare și completare a Legii bugetului de stat pentru anul 2018, după ce documentul a fost discutat detaliat în cadrul ședinței Comisie economie, buget și finanțe. Potrivit Președintelui Comisiei, Ștefan Creangă, pentru a doua lectură a proiectului au venit de la deputați 52 de amendamente, dintre care Guvernul a susținut 32. Suma totală solicitată de deputați prin amendamentele înaintate este de 344 mil. lei – o sumă destul de mare. Până la urmă, Guvernul a susținut amendamente cu o sumă totală ajunge la 202 mil. Majoritatea propunerilor sunt demersuri primare din partea autorităților solicitate, în mare parte – primării și se referă la obiective de importanță socială, precum și la atragerea de alte proiecte din surse financiare externe, a menționat deputatul. Atât în cadrul ședinței comisiei, cât și în ședința plenară, deputații au mai avut solicitări de modificare a proiectului, cele mai multe referindu-se la schimbarea destinației unor transferuri. Astfel, veniturile bugetului de stat vor spori cu 303,5 mil. lei. Majorarea veniturilor este determinată de creșterea încasărilor din impozite și taxe cu 9,2% în primul trimestru al anului 2018. Principalele programe de cheltuieli se prognozează a fi majorate cu 1,6 % față de cele aprobate. Principalele majorări intervin la următoarele tipuri de venituri: • taxa pe valoarea adăugată la mărfurile importate – cu 676,0 mil. lei; • taxa pe valoarea adăugată la mărfurile produse și serviciile prestate pe teritoriul Republicii Moldova – cu 247,3 mil. lei; • impozite pe venitul persoanelor fizice și juridice (majorarea bazei de calcul reieșind din încasările conform Declaraților prezentate pentru anul 2017 și reestimările PIB-ului nominal și a fondului de remunerare a muncii) – cu 106,6 mil. lei, inclusiv impozite pe venitul persoanelor fizice – 38,2 mil. lei și persoanelor juridice – 68,4 mil. lei; • taxele pentru comerțul exterior (majorarea ritmurilor de creștere a comerțului exterior față de cele prognozate) – cu 97,8 mil. lei; • accizele la produsele din tutun importate – cu 88,2 mil. lei; • accizele la produsele petroliere importate (creșterea volumului importurilor la unele tipuri de produse petroliere) – cu 87,3 mil. lei; • accizele la autoturismele importate (creșterea numărului autovehiculelor importate) – cu 79,9 mil. lei; • impozitul unic perceput de la rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației – cu 5,2 mil. lei. În același timp, cheltuielile bugetului de stat pentru anul curent se majorează cu 652,1 mil. lei sau cu 1,6% față de suma aprobată. Cele mai multe cheltuieli se alocă pentru realizarea Programului de reparație a drumurilor publice naţionale, locale, comunale şi a străzilor – 800 mil. lei, dar și pentru procurarea ambulanțelor – 105 mil. lei, majorarea normei financiare de alimentare a copiilor/ elevilor cu doi lei, începând cu 1 septembrie 2018 – 51,2 mil. lei, dezvoltarea Serviciului național unic pentru apeluri de urgență 112 – 63,6 mil. lei etc. De asemenea, vor fi alocate mijloace financiare suplimentare în sumă de 32,4 mil. lei pentru consolidarea capacităților autorităților publice create sau reorganizate (Autoritatea Națională de Integritate, Serviciul pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale din cadrul Centrului Național Anticorupție), precum și pentru acoperirea cheltuielilor Comisiei Electorale Centrale în legătură cu alegerile locale. La finele anului 2018 se preconizează că soldul datoriei de stat se va micșora cu 4,75 mld. lei ca urmare a micșorării împrumuturilor externe și prognozei de apreciere a monedei naționale față de dolarul SUA.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.