31
05 2019
760

Criterii de implementare a acordurilor de investiții strategice

Cabinetul de miniștri a votat proiectul hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului privind modul de elaborare, încheiere și de monitorizare a implementării acordurilor de investiții cu privire la proiectele investiționale strategice. Încheierea acordurilor de investiții în cazul proiectelor investiționale strategice au ca scop reducerea riscurilor investiționale, stimularea activității în domeniul de activitate în care se realizează proiectul, inclusiv suport subiecților în implementarea acestuia, a menționat în cadrul ședinței Executivului ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici. Proiectul conține criteriile de selectare a proiectelor investiționale strategice pentru care se încheie acordul de investiție, prevede modul de încheiere și conținutul acestuia, precum și controlul și monitorizarea implementării acordului. Pentru încheierea acordurilor de realizare a proiectelor investiționale strategice vor fi realizate cel puțin 5 criterii din 10 posibile, obligatorii fiind două criterii: – volumul investițiilor de cel puțin $3 mil – crearea a cel puțin 100 de locuri noi de muncă cu asigurarea unui salariul mediu lunar egal sau mai mare cu salariului mediu lunar pe economie. Alte criterii sunt introducerea noilor industrii, tehnologii și echipamente inovatoare; utilizarea celor mai bune tehnologii de producție în industria prelucrătoare; orientarea asupra producerii mărfurilor sau prestării serviciilor destinate pentru export sau substituirii mărfurilor de import; dezvoltarea mediului concurențial pe piața internă sau sporirea competitivității mărfurilor moldovenești pe piața externă; atragerea altor investiții în cuantum de cel puţin $1,5 mil; asigurarea eficienței energetice, creșterea productivității și competitivității în agricultură, valorificarea deșeurilor sau reducerea poluării mediului. Agenția de Investiții este instituția responsabilă pentru asigurarea funcționalității mecanismului. Acesta urmează să fie implementat pe principiile Ghișeului Unic. Consiliul pentru promovarea proiectelor investiționale de importanță națională va avea în componența sa Prim-ministrul (cu funcții de președinte al Consiliului), ministrul economiei ( vicepreședintele Consiliului), directorul Agenției de Investiții (secretar al Consiliului), miniștrii Finanțelor, Justiției, MAI, MADRM, guvernatorul UTA Găgăuzia, directorii generali al Serviciului Vamal, Agenției Relații Funciare și Cadastru, Serviciului Fiscal de Stat și Biroului Migrație și Azil, care vor decide asupra oportunității încheierii acordurilor de investiții strategice. Scopul proiectului documentului aprobat pe data de 29 mai este instituirea unui mecanism de elaborare, încheiere și monitorizare a implementării acordurilor de investiții ce țin de realizarea investițiilor strategice.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.