09
01 2018
759

Curtea de Conturi analizează competitivitatea agriculturii

Raportul Curții de Conturi privind auditul performanței Proiectului Agricultura competitivă în Moldova este publicat în Monitorul Oficial din 5 ianuarie curent. Proiectul dat a fost elaborat pentru a spori calitatea produselor agricole și competitivitatea lor pe piața internă și cea externă, diversificarea piețelor de desfacere și creșterea exporturilor. În acest scop, Guvernul a contractat de la Asociația Internațională pentru Dezvoltare un împrumut în valoare totală de cca 27,40 mil. DST, de la Facilitatea Globală de Mediu două granturi în valoare de $4,44 mil., iar de la Agenția Internațională Suedeză de Cooperare în Dezvoltare - 18,77 mil.SEK. Deși, după cum este menționat în Raportul Curții, în mare parte, indicatorii au fost atinși, auditul, totuși a relevat carențe în procesele de implementare și monitorizare, precum și la utilizarea necorespunzătoare a resurselor alocate. În primul rând, Curtea menționează că s-a depistat neutilizarea echipamentelor procurate în valoare totală de 3,7 mil.lei, în cadrul Proiectului pentru realizarea lucrărilor de reabilitare a perdelelor forestiere de protecție și dotarea a două Puncte de inspecție la frontieră. În același timp, s-au achiziționat pentru Agenția „Moldsilva” echipamente care nu corespund specificului activității acesteia, ceea ce a condiționat efectuarea cheltuielilor suplimentare de 2,0 mil.lei pentru ajustarea lor la necesitățile reale. Curtea a mai sesizat majorarea cu cca 12,3 mil.lei a costurilor lucrărilor de renovare și reconstrucție a edificiilor ANSA față de prețurile contractate inițial, ca urmare a extinderii termenelor de executare a lucrărilor, dar și cu cca 12,1 mil.lei a costurilor lucrărilor pentru construcția Punctelor de inspecție la frontieră Giurgiulești, Leușeni și a Laboratorului regional pentru zona de nord (Bălți), ca urmare a rezilierii contractelor de antrepriză încheiate inițial. Suplimentar, a fost identificată supraestimarea cu cca $ 4,6 mil. a necesarului de mijloace financiare aferent acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli, resurse contractate prin acordul de finanțare, suma fiind ulterior realocată la alte componente ale Proiectului. Tot în acest context se menționează finanțarea beneficiarilor neeligibili cu suma de 7,13 mil. lei, ca urmare a nerespectării criteriilor impuse, la etapa de examinare a dosarelor de solicitare a compensațiilor. Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură nu a asigurat pe deplin respectarea procedurilor de verificare a dosarelor de solicitare a granturilor, ceea ce generează riscul alocării de mijloace beneficiarilor care nu întrunesc cerințele Proiectului. Totodată, au fost pierdute mijloace bănești în sumă de cca 0,9 mil.lei, ca urmare a nevalorificării lucrărilor de proiectare, precum și a finalității reduse a activității de armonizare a cadrului regulator cu reglementările UE. O altă neconformitate menționată în raportul Curții de Conturi se referă la întârzierea cu peste 10 luni la obținerea acreditării internaționale de către două laboratoare ale Instituției Publice „Centrul Republican de Diagnostică Veterinară” mun. Chișinău, ceea ce a limitat sporirea capacității de prevenire a riscurilor potențiale care pot afecta sănătatea populației. Curtea recomandă ca ministerul de resort împreună cu ANSA, AIPA și alte autorități responsabile să definească indicatorii relevanți pentru măsurarea progreselor în activitatea grupurilor de producători, să elaboreze metodologia de calcul și de colectare a datelor aferentă indicatorului „Creșterea volumului de vânzări de culturi cu valoare înaltă de către grupurile de producători vizate”, să elaboreze un set de documente standardizate, care să fie prezentate de către grupurile de producători cu o periodicitate prestabilită, în vederea monitorizării volumelor de producție și vânzări. De asemenea, este necesară asigurarea restituirii mijloacelor bănești de către beneficiarii considerați neeligibili de către Banca Mondială, în sumă de peste 5,1 mil. lei. Ministerul mai trebuie să asigure reflectarea conformă în evidența contabilă a valorii bunurilor transmise de la balanța AIPA la balanța ministerului, iar Agenţia să asigure restabilirea în evidența contabilă a datoriilor aferente Fondului de subvenționare a producătorilor agricoli restituite de către un agent economic (46,7 mii lei).

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.