19
02 2019
487

Curtea de Conturi: auditul acordării pensiilor angajaților din structurile de forță

Acordarea pensiei pentru limită de vârstă se efectuează potrivit normelor legale, însă există unele neconformități ce influențează cuantumul pensiei spre diminuare, se menționează în Raportul auditului conformității acordării pensiilor în Republica Moldova. Hotărârea Curții de Conturi cu privire la aprobarea Raportului a fost publicată în Monitorul Oficial din 15 februarie curent. Misiunea de audit a verificat conformitatea documentării, calculării și reexaminării unor categorii de pensii (pentru limită de vârstă, anticipate pentru limită de vârstă, pentru funcționari publici, pentru vechimea în muncă a foștilor angajați ai instituțiilor de forță) prin evaluarea și testarea procedurilor de control intern ale instituțiilor implicate. Astfel, în Raportul Curții se menționează că prezenţa în cadrul regulator a unor prevederi referitor la pensionarea anticipată pentru limită de vârstă a oferit, în condițiile actuale, posibilitatea doar bărbaților de a beneficia de acest drept. Totodată, echipa de audit remarcă faptul că pensia beneficiarilor foști angajați ai instituțiilor de forță a fost acordată de Casa Națională de Asigurări Sociale în baza datelor stabilite de instituțiile respective, care, nefiind depline și corecte în unele cazuri, au generat cheltuieli suplimentare în sumă de 963,3 mii lei. Alte aspecte identificate: • Reglementările aferente stabilirii pensiei pentru limită de vârstă asiguraților care, începând cu 01.01.1999, nu au realizat un stagiu de cotizare sau stagiul de cotizare realizat după această dată este mai mic de 5 ani, nu sunt exhaustive, ceea ce generează inechitate la aplicare • Condițiile de pensionare pentru funcționarii publici au suportat modificări, iar neconformitățile constatate nu influențează cuantumul pensiei. • Substituirea/neincluderea în calculul venitului mediu lunar asigurat a lunilor în care persoana s-a aflat în incapacitate temporară de muncă a determinat stabilirea cuantumului pensiei, în mod unilateral, în lipsa confirmării acordului din partea solicitantului de pensie. • Acordarea noilor drepturi la pensie, în cazul reexaminării, pentru unele cazuri este lipsită de suport juridic, iar CNAS nu dispune de reglementări și procese ce ar defini acțiunile și documentările în acest sens. Recomandări pentru CNAS:verificarea pensiilor pentru limită de vârstă acordate începând cu 01.01.2017, în condițiile art.53 alin.(21) din Legea 156/1998, pentru eliminarea neconformităților de aplicare a coeficientului nivelului profesional și recalcularea cuantumului pensiilor pentru beneficiarii afectați, inclusiv constatați de audit, cu întreprinderea măsurilor ce se impun în vederea repunerii acestora în drepturi • elaborarea și aprobarea, în modul stabilit, reglementărilor privind modalitatea de probare/confirmare a „dorinței persoanei” privind substituirea, în calculul pensiei, a lunilor în care funcționarul public s-a aflat în incapacitate temporară de muncă • îmbunătățirea procedurilor de control intern prin descrierea situațiilor specifice la stabilirea pensiilor de limită de vârstă asiguraților care, începând cu 01.01.1999, nu au realizat un stagiu de cotizare sau stagiul de cotizare realizat după această dată este mai mic de 5 ani, cu consolidarea capacităților de aplicare conformă a coeficientului nivelului profesional • elaborarea și aprobarea, de comun cu autoritățile de forță, a procedurilor privind conlucrarea între instituții, în vederea asigurării eliminării deficiențelor și problemelor care influențează și/sau afectează drepturile beneficiarilor de pensii.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.