Știri

Curtea de Conturi: auditul e-Transformării

Curtea de Conturi a audiat progresele, impedimentele și riscurile înregistrate în cadrul implementării Proiectului „e-Transformare a Guvernării”, iar raportul misiunii de audit este publicat în Monitorul Oficial din 12 ianuarie 2018. Guvernul Republicii Moldova, pe parcursul perioadei 2011-2016, a conceput și implementat, cu asistența Băncii Mondiale, Proiectul „e-Transformare a Guvernării”, contractând în acest sens un credit în sumă $20,0 mil. În total, bugetul Proiectului a însumat $23,1 mil., din care contribuția Guvernului a constituit $3,2 mil. Scopul proiectului a fost modernizarea sectorului public şi implementarea mai eficientă a reformei administrației publice, prin aplicarea soluțiilor inovatoare de modernizare a serviciilor publice şi de eficientizare a guvernării. Potrivit Raportului Curții de Conturi, cu toate că proiectul a fost finalizat în termenul stabilit, activitățile și produsele acestuia au fost realizate, iar indicatorii de performanță au fost depășiți, auditul atestă impactul insuficient al rezultatelor obținute în domeniul e-Transformare. Astfel, Curtea indică utilizarea sporadică şi lipsită de coordonare a serviciilor din Platforma tehnologică guvernamentală comună MCloud, ceea ce limitează eficienţa şi flexibilitatea guvernării. De asemenea, în raport se menționează admiterea creării de către autoritățile publice de noi infrastrusturi proprii, echipamente și soluții soft, existența și funcționarea în paralel a centrelor de date proprii și a Platformei guvernamentale MCloud, nefiind abordată și explorată oportunitatea funcționării centrelor de date consolidate, în vederea eficientizării utilizării resurselor pentru întreținerea acestora. O altă deficiență identificată se referă nerespectarea normelor și regulilor de protecție a datelor cu caracter personal. Misiunea de audit a mai identificat nefuncționarea și tergiversarea dării în exploatare a 4 sisteme informaționale - SIGEDIA, Registrul digital agricol, e-Integritate și e-Autorizații transport, din cele 17 elaborate în cadrul Proiectului, precum și a platformei de interoperabilitate – MConnect, după ce au fost realizate investiții semnificative. Nu a fost asigurată nici transparența procesului de selectare a serviciilor publice, unele servicii selectate pentru digitizare fiind destinate pentru un număr mic de utilizatori. Totodată, s-a constatat digitizarea numai a proceselor aferente comunicării între utilizator și prestatorul serviciului, procesele interne ale entităților rămânând neautomatizate, iar beneficiile e-Transformării nevalorificate. În același timp, misiunea de audit a mai sesizat și incapacitatea entităților de a asigura durabilitatea serviciilor publice elaborate, cauzată de insuficența personalului calificat în domeniul TI. Curtea a mai identificat și deficiențe de ordin contabil, care au avut un impact negativ asupra sustenabilității serviciilor electronice. De exemplu, digitizarea arhivei cadastrale din contul Proiectului a inclus scanarea unei părți din arhiva ÎS „Cadastru” în număr de 20 mil. de pagini, la un cost total de 19216,2 mii lei. Centrul de Guvernare Electronică, însă, nu a contabilizat și nu a transmis beneficiarului cheltuieli pentru digitizarea arhivei. În același timp, ÎS „Cadastru” a configurat un sistem integrat cu arhiva electronică și a contractat, din cont propriu, scanarea a 18 mil. pagini în valoare de 13 428,8 mii lei, fiind înregistrat ca activ nematerial. Prin urmare, valoarea arhivei electronice a ÎS „Cadastru” este diminuată cu valoarea serviciilor de scanare din contul Proiectului în sumă de 19 216,2 mii lei. Auditul a formulat un set de recomandări ce se referă la consolidarea cadrului legislativ-normativ cu referire la managementul proiectelor TI, revizuirea cadrului instituțional al Centrului de Guvernare Electronică, astfel încât să asigure consolidarea capacităților pentru valorificarea și sustenabilitatea rezultatelor proiectelor, în scopul eficientizării investițiilor realizate în sectorul TI. De asemenea, Curtea mai recomandă perfecționarea procesului de selectare a serviciilor publice pentru digitizare astfel ca să asigure utilizarea masivă de către cetățeni și mediul de afaceri a serviciilor elaborate, precum și formarea personalului TI implicat în administrarea și mentenanța sistemelor entităților publice etc. Concluziile și recomandările raportului vor fi transmise Cancelariei de Stat, Centrului de Guvernare Electronică, Ministerului Economiei și Infrastructurii, Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Agenției Servicii Publice, Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, Agenției Naționale Transport Auto, Autorității Naționale de Integritate, Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, Întreprinderii de Stat CTS etc.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Curtea de Conturi a Republicii Moldova

1023 vizualizări

Data publicării:

16 Ianuarie /2018 08:01

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon