Știri

Curtea de Conturi: conformitatea gestionării mijloacelor Fondului Viei şi Vinului

Curtea de Conturi a depistat, în urma auditului gestionării mijloacelor Fondului Viei şi Vinului, că 40 de agenți economici care au exportat vinuri, nu au prezentat dările de seamă Serviciului Fiscal de Stat și că 9 agenți economici au diminuat calculele prezentate SFS față de volumele real exportate. Astfel, calculele și, respectiv, restanțele la plata contribuțiilor au fost diminuate cel puţin cu 6,3 mil. lei. În Monitorul Oficial din 22 noiembrie curent a fost publicată Hotărârea Curții de Conturi nr. 57 din 24 octombrie 2019 cu privire la Raportul auditului conformității gestionării mijloacelor Fondului Viei şi Vinului. Misiunea de audit a identificat că, nu au fost respectate prevederile cadrului regulator în vigoare privind aprobarea, alocarea şi utilizarea mijloacelor din Fondul Viei şi Vinului, ceea ce a determinat efectuarea de către Ministerul Finanţelor a cheltuielilor suplimentare pentru finanțarea Fondului în mărime de 28,0 mil. lei şi acumularea în conturile Oficiului Național al Viei și Vinului, pe parcursul mai multor ani, a mijloacelor financiare neutilizate în sumă de 35,1 mil. lei. Totodată, a mai fost identificată neasigurarea întocmirii documentației necesare, precum și suportarea nejustificată a unor cheltuieli privind primirea şi deservirea delegațiilor şi persoanelor oficiale străine, auditul fiind limitat în obținerea probelor suficiente ce țin de conformitatea efectuării cheltuielilor în valoare de 0,7 mil.lei. În Raport se mai spune că lipsește un mecanism exhaustiv privind periodicitatea de verificare a datelor pentru anii precedenți corectate de contribuabili, ceea ce a determinat majorarea cu 2,8 mil. lei a restanțelor la plata contribuțiilor, iar realizarea neconformă a prevederilor Legii nr.227 din 10.12.2015 a determinat diminuarea lor cu 23,4 mil. lei, valoarea restanțelor per total fiind diminuată cu 20,6 mil. lei. În același timp, imperfecțiunea mecanismului de gestionare, colectare și de evidență a contribuțiilor și penalităților în Fondul Viei şi Vinului, precum și de urmărire a datoriilor către Fond, a dus la gestionarea segmentată a acestora de diferiți actori, nefiind întreprinse măsuri suficiente pentru colectarea restanțelor față de Fond la finele anului 2018. Conform datelor Oficiului Național al Viei și Vinului, restanțele constituie 21,0 mil. lei. Echipa de audit a mai constatat că, Oficiul Național al Viei și Vinului nu a contabilizat restanțele la plata contribuțiilor în Fondul Viei și Vinului în sumă de 21,0 mil. lei. Raportul urmează a fi expediat Oficiului Național al Viei și Vinului, Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, Ministerului Sănătății, Muncii şi Protecţiei Sociale, Procuraturii Republicii Moldova, Guvernului și Parlamentului. De asemenea, documentul va fi expediat Ministerului Finanţelor pentru asigurarea respectării prevederilor Regulamentului Fondului Viei și Vinului ce țin de transferul lunar (pe măsura necesității) a mijloacelor Fondului din contul trezorerial la contul bancar al Oficiului Național al Viei și Vinului deschis în Contul Unic Trezorerial pentru instituțiile publice la autogestiune, ceea ce va exclude practica de acumulare a mijloacelor financiare semnificative nevalorificate în conturile Oficiului Național al Viei și Vinului. Notă: Fondul Viei şi Vinului este instituit în scopul finanțării măsurilor de dezvoltare a sectorului vitivinicol în strictă conformitate cu prevederile Regulamentului Fondului Viei și Vinului şi Legii viei şi vinului.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Curtea de Conturi a Republicii Moldova

907 vizualizări

Data publicării:

26 Noiembrie /2019 11:00

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon