14
05 2018
612

Curtea de Conturi: denaturări nesemnificative la CCA

Raportul financiar al Consiliului Coordonator al Audiovizualului (CCA) la situația din 31 decembrie 2017 a fost denaturat nesemnificativ ca urmare a înregistrării necorespunzătoare a tranzacțiilor privind contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii. Este una din concluziile Curții de Conturi din Raportul asupra auditului situațiilor financiare, publicat în Monitorul Oficial din 11 mai 2018. În același timp, auditul menționează că plenitudinea calculării veniturilor din taxa de reglementare a fost afectată din cauza nestabilirii procedurilor de control intern. Astfel, în lipsa unei conlucrări între subdiviziunile Consiliului și a insuficienței activităților de control nu s-a efectuat reconcilierea listei radiodifuzorilor luați în evidență ca plătitori de taxă, iar în consecință doar 90 din 124 de titulari de licență au prezentat rapoartele financiare. Managementul Consiliului nu a luat măsuri de responsabilizare a acestor radiodifuzori. CCA nu a stabilit proceduri de control intern nici la capitolul buna gestionare și asigurare a integrității bunurilor entității, inclusiv prin neaplicarea fizică a numerelor de inventar pe mijloacele fixe, neîntocmirea actelor de predare-primire a bunurilor, evidenţa bunurilor care nu se utilizează sau nu sunt funcționale, efectuarea inventarierii formale a fondurilor fixe în anii precedenți anului auditat. Ca rezultat al inventarierii realizate la situația din 01.12.2017, au fost depistate lipsuri în sumă de 691,7 mii lei și surplusuri în sumă de 14,6 mii lei. Instituția nu a respectat regulile și normele privind calcularea uzurii mijloacelor fixe și amortizării activelor nemateriale, denaturând datele privind valoarea de bilanț a acestora . Astfel, pentru un activ nematerial neutilizat de către entitate din momentul procurării, la valoarea de 72,6 mii lei, a fost calculată amortizarea în sumă totală de 58,2 mii lei, iar pentru un mijloc fix cu valoarea de 48,0 mii lei, pus în funcțiune din anul 2013, nu s-a calculat uzura în sumă de 48,0 mii lei. În același timp, Curtea subliniază că tranzacțiile financiare aferente retribuirii muncii nu conțin denaturări. Analiza datelor raportate pe anul 2017 denotă că volumul total al fondului de salarizare a constituit 4 497,4 mii lei, înregistrând o creștere față de anul 2016 cu 773,7 mii lei sau cu 18%. În mare parte, creșterea cheltuielilor a fost condiționată de majorarea sumelor pentru plata premiilor (125,0 mii lei), sporurilor (190,0 mii lei), cumulării de funcții (259,7 mii lei) și indemnizațiilor (70,0 mii lei). În raportul său Curtea menționează că activitatea Consiliului poate fi afectată pe viitor de existența diferitor reglementări ale cuantumului taxei de autorizare, deși acestea nu au avut impact semnificativ asupra exactității raportării veniturilor. În acest sens, Curtea recomandă Consiliului Coordonator al Audiovizualului: • să implementeze acțiuni de remediere a disfuncționalităților controlului intern, cu identificarea și descrierea proceselor operaţionale, cu stabilirea activităților de comunicare internă • să asigure evaluarea și monitorizarea sistematică a performanțelor aferente proceselor operaționale privind exercițiul bugetar • să efectueze verificarea și, după caz, corectarea înregistrărilor contabile aferente cheltuielilor privind contribuțiile de asigurări sociale cu atribuirea acestora în conturile corespunzătoare, a uzurii mijloacelor fixe în vederea raportării veridice a situațiilor financiare și integrității bunurilor gestionate de angajații CCA • să asigure aplicarea fizică a numerelor de inventar pe mijloacele fixe, în scopul asigurării evidenței conforme a acestora după persoane gestionare.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.