06
11 2017
858

Curtea de conturi: ineficienţa programului „Filiera Vinului”

În Monitorul Oficial din 3 noiembrie curent, Curtea de Conturi publică Hotărârea privind Raportul auditului performanței Programului de Restructurare a Sectorului Vitivinicol „Filiera Vinului”. Programul a fost conceput pentru a soluționa vulnerabilitățile structurale din industria vinicolă a Republicii Moldova. În acest scop, Guvernul Republicii Moldova și Banca Europeană de Investiții au semnat în anul 2010 un Contract de finanțare, în vederea obținerii unui credit în valoare de 75,0 mil. euro, destinat implementării reformei structurale în sectorul vitivinicol. Instituția Publică „Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Programului de Restructurare a Sectorului Vitivinicol” a fost responsabilă de implementarea respectivului Program. Prin misiunea de audit, Curtea și-a propus să evalueze eficiența activităților și măsurilor întreprinse de instituțiile responsabile și de beneficiarii resurselor creditare la implementarea Programului, precum și să determine acțiunile ce urmează a fi realizate în vederea eficientizării utilizării mijloacelor financiare și a bunurilor achiziționate în cadrul Programului. În Raportul său Curtea menționează că, deși companiilor vitivinicole li s-a oferit oportunitatea finanțării accesibile în cadrul Programului pentru a fi soluționate problemele atât pe piața internă, cât și pe piețele externe, monitorizarea necorespunzătoare a implementării Programului de către actorii implicați a generat unele neconformități și carențe. În primul rând, echipamentele procurate de către Instituția Publică „Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Programului de Restructurare a Sectorului Vitivinicol” pentru beneficiarii proiectelor investiționale în valoare totală de 3,6 mil.lei, nu sunt utilizate, fiind stocate pe un termen de până la 18 luni. Totodată, alocarea mijloacelor financiare în lipsa unor calcule argumentate privind necesarul de echipament a cauzat utilizarea neeficientă a mijloacelor financiare în sumă de 3,4 mil.lei. În cadrul misiunii de audit s-a mai identificat faptul că bunurile procurate în valoare de 1,63 mil. euro nu vor contribui la realizarea eficientă a Programului, ca urmare a faptului că valoarea bunurilor nelivrate constituie 0,3 mil. euro, a echipamentelor neutilizate – 1,14 mil.euro, a echipamentelor utilizate contrar destinației – 0,2 mil.euro. Lansarea cu întârziere a Componentei III „Operațiuni de leasing” a limitat accesul potențialilor beneficiari la resursele creditului oferit în cadrul Programului, iar monitorizarea insuficientă din partea ministerului de profil a generat, în unele cazuri, ineficiența utilizării mijloacelor financiare destinate implementării Programului. Curtea mai denotă faptul că garanția de rambursare a împrumutului recreditat nu a fost asigurată pe deplin de către Ministerul Finanțelor, fiind acceptate în gaj utilaje și bunuri vechi și uzate moral în valoare de 1,5 mil.euro.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.