31
10 2017
1713

De câţi notari are nevoie Moldova

La stabilirea numărului necesar de notari se va ține cont de numărul de locuitori, de întinderea teritoriului, necesitățile economice şi plafonul veniturilor realizate din activitatea notarială. Regulamentul Ministerului Justiţiei ce prevede modul de stabilire a numărului necesar de notari și de actualizare a numărului de locuri de notar a fost publicat în Monitorul Oficial Nr. 371-382 din 27 octombrie curent. Astfel, numărul notarilor se va stabili după formula: Nn = A + B + C + D , unde, potrivit 22 alin. (2) din Legea nr.69 din 14.04.2016 cu privire la organizarea activităţii notarilor:Nn – numărul necesar de notari; • A – numărul necesar de notari calculat în funcție de numărul de locuitori în teritoriul de activitate notarială; • B – numărul necesar de notari calculat în funcție de întinderea teritoriului de activitate notarială; • C - numărul necesar de notari calculat în funcție de necesitățile economice (volumul și tipul de acte sau acțiuni notariale) • D - numărul necesar de notari calculat în funcție de plafonul veniturilor realizate din activitatea notarială (independența financiară a notarului). Camera Notarială va prezinta Ministerului Justiției informații ce țin de numărul notarilor care activiează la data prezentării informației, numărul locurilor de notar rămase vacante în urma schimbării teritoriului de activitate notarială, precum şi despre notarii care pe parcursul anului respectiv și în următorii 2 ani vor atinge vârsta de 65 de ani. De asemenea, în informația prezentată Ministerului se va indica și evoluția numărului și a categoriilor de acte sau acțiuni notariale efectuate, pentru fiecare teritoriu de activitate, conform rapoartelor privind activitatea profesională a notarilor pentru ultimii 3 ani. Numărul necesar de notari se stabilește separat pentru fiecare teritoriu de activitate notarială. Astfel, se prevede câte un loc de notar la fiecare 10 mii de locuitori pentru municipiile Chișinău și Bălți și câte un loc de notar la fiecare 15 mii de locuitori pentru raioane și unitatea teritorială autonomă Găgăuzia, dar nu mai puțin de 3 locuri de notar pentru fiecare teritoriu de activitate notarială. Potrivit Regulamentului, la stabilirea numărului necesar de notari se va lua în considerare și volumul mediu, şi tipul actelor sau acțiunilor notariale care revine unui specialist în fiecare teritoriu de activitate pentru ultimii 3 ani și indicii pe termen mediu ai sporirii necesităților economice ale țării. De asemenea, la stabilirea numărului necesar de notari se ține cont de veniturile realizate din activitatea notarială care asigură independența financiară a notarului. Ministerul Justiției va actualiza numărul de locuri de notar după consultarea Camerei Notariale. Regulamentul privind modul de stabilire a numărului necesar de notari și de actualizare a numărului de locuri de notari conține și o metodologie de planificare și actualizare a numărului de stagiari în domeniu. Conform metodologiei, la calcularea numărului acestora se va ține cont de coeficientul de 50%, care constituie locurile de rezervă de notari stagiari alocate pentru asigurarea principiului concurenței și suplinirii locurilor de notari stagiari devenite vacante în legătură cu încetarea stagiului profesional sau din alte motive.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.