Știri

De la consum la specializare inteligentă. Executivul propune un alt model de creștere economică

Indicele prețurilor de consum menținut în limita de 5,7%, exportul de produse majorat cu 9,4%, crearea a 300 de afaceri noi și circa 900 de locuri de muncă prin programele de stat pentru susținerea întreprinderilor mici și mijlocii sunt obiectivele ce se conțin în Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2020-2023 (în continuare – Plan). Documentul a fost aprobat de Executiv și publicat în „Monitorul oficial”. La compartimentul dezvoltarea economică durabilă Planul mai prevede elaborarea și aprobarea în perioada vizată a trei programe noi în sectorul întreprinderilor mici și mijlocii; construcția conductei de transport al gazelor naturale ale României și Moldovei pe direcția Iași–Ungheni–Chișinău dată în exploatare până la mijlocul anului 2020 (110 km) și patru stații de reglare-măsurare; realizarea lucrărilor de construcție a LEA 400kV Vulcănești–Chișinău și a stației back-to-back la nivel de 80%. În domeniul infrastructura drumurilor, se pune sarcina realizării a cinci proiecte; reabilitarea a 90 km a drumului R1 Chișinău-Ungheni și a 55 km a drumului R16 Bălți–Fălești–Sculeni. Întru atingerea indicatorilor de progres, Guvernul a pus în sarcina Cancelariei de stat și administrațiilor publice centrale elaborarea, până la mijlocul anului viitor, a Strategiei naționale de dezvoltare „Moldova 2025” și a instrumentelor de implementare a acesteia. Strategia urmează să conțină acțiuni cu privire la schimbarea structurală a economiei naționale prin modificarea modelului de creștere economică și anume înlocuirea modelului bazat pe consumul alimentat de remitențe cu un model dinamic, bazat pe specializare inteligentă și transformări ample ale mediului științific și economic. Un alt compartiment, promovarea căruia va impulsiona creșterea economică a țării, este dezvoltarea RM ca destinație turistică competitivă și durabilă, generatoare de beneficii economice, de mediu și sociale comunităților locale. În acest context, sunt planificate elaborarea de către Ministerul Economiei și Infrastructurii, în comun cu Agenția de investiții, a Strategiei de dezvoltare a turismului pentru anii 2020-2030; cerințelor rutelor turistice; modificarea cerințelor privind clasificarea unităților de cazare turistică; cadrului normativ privind managementul destinațiilor turistice; mecanismului de garanție în caz de insolvabilitate a turoperatorilor. Concomitent, se va lucra asupra proiectului noii legi a turismului și creării Sistemului informațional automatizat „Registrul turismului”. Acțiunile de îmbunătățire a condițiilor pentru activitatea mediului de afaceri vor fi direcționate întru asigurarea majorării numărului de întreprinderi fiabile motivate să investească în Moldova și să implementeze inovații, capabile să creeze locuri de muncă atractive, să asigure productivitate înaltă și producție competitivă orientată spre export. În această ordine de idei, MEI urmează să înainteze inițiative de modificare a bazei legislative în vigoare, inclusiv la Codul fiscal, Legea privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător, Legea cu privire la comerțul interior (în special aspectele ce țin de notificările în comerț, includerea reglementărilor privind vânzările la preț redus). Planul aprobat mai prevede la compartimentul îmbunătățirea mediului de afaceri elaborarea de către organele de resort a unor documente de ordin legislativ și normativ ce țin de procedura de eliberare și evidență a certificatului de producător autohton; conceptul și procedura de reînregistrare a gospodăriilor țărănești în baza IDNP-ului conducătorului (în structura de 13 cifre); proiectului de lege privind diminuarea risipei alimentare; cadrului normativ cu privire la întreprinderile de familie; Programului de facilitare a grupării întreprinderilor mici și mijlocii în clustere etc. Un compartiment aparte al Planului de acțiuni ține de stimularea exportului de produse cu valoare adăugată înaltă, implementarea modelului de dezvoltare economică calitativă și valorificarea potențialului de export al producătorilor autohtoni. Întru atingerea acestor obiective, se pune sarcina elaborării și implementării Programului de susținere a afacerilor cu potențial de creștere înaltă și internaționalizarea acestora. În contextul dat este planificată elaborarea și aprobarea de către MEI, deja până în luna iunie a anului viitor, a Strategiei naționale de industrializare a țării până în anul 2030. În aceeași ordine de idei, se pune sarcina efectuării analizei potențialului de producere/export al produselor în scopul identificării domeniilor pentru negocierea asupra Acordului privind evaluarea conformității și acceptarea produselor industriale. La fel, vor fi evaluate eficacitatea facilităților existente și introducerea noilor tipuri de subvenții pentru stimularea dezvoltării sustenabile a economiei și creșterea veniturilor la buget. Membrii Executivului consideră că facilitățile trebuie să motiveze achitarea impozitelor și majorarea valorii adăugate. O atenție sporită în perioada imediat următoare va fi acordată atragerii investițiilor străine și locale în dezvoltarea industriilor exportatoare de bunuri și servicii; implementarea de proiecte axate pe parteneriatul internațional în domeniul industriei, infrastructurii, inovațiilor etc. Totodată, se pune sarcina ca investițiile externe să fie cât mai puțin legate de creșterea obligațiilor financiare externe ale statului. Printre alte obiective ce pot influența creșterea economică durabilă a țării se regăsesc îmbunătățirea procesului de administrare și deetatizare a proprietății publice; facilitarea creării noilor locuri de muncă și majorării salariilor; sporirea accesului la resurse creditare; revigorarea activității Bursei de Valori; deschiderea a cel puțin încă a unui aeroport internațional etc.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Guvernul Republicii Moldova

671 vizualizări

Data publicării:

18 Decembrie /2019 08:02

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon