02
04 2019
2123

Decizia de regularizare se atacă în termen de 10 zile

Începând cu 1 aprilie 2019, decizia de regularizare poate fi atacată inițial la aparatul central al Serviciului Vamal (mun. Chișinău, str. N. Starostenco, 30) în termen de 10 zile calendaristice de la data aducerii la cunoștință a deciziei de regularizare. Aceasta reprezintă un document de o formă stabilită de Serviciul Vamal, întocmit de organele vamale și serveşte drept dovadă a apariţiei şi/sau anulării obligaţiei vamale, a restituirii drepturilor de import sau de export plătite ori percepute în plus şi a măsurilor de politică economică. Actul devine executoriu din momentul aducerii acesteia la cunoştinţă plătitorului vamal și produce aceleaşi efecte juridice ca şi declaraţia vamală. În Monitorul Oficial din 29 martie curent a fost publicat Ordinul Serviciului Vamal nr. 121-O din 20.03.2019 cu privire la modificarea Ordinului nr. 333-O/2014 cu privire la formularul, modul de completare și utilizare a Deciziei de regularizare. Astfel, se completează rubrica 8 din anexa nr. 1 a Ordinului, ce conține dispozițiile finale și tranzitorii, cu prevederi exprese ce țin de modalitatea de atacare a deciziei de regularizare. Totodată, se completează și anexa nr. 2 - Instrucțiunea privind completarea formularului deciziei de regularizare. La pct. 4 din rubrica 8, în care se indică termenele şi procedura de executare a Deciziei, se va nota și informația cu privire la exercitarea căilor de atac.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.