28
05 2018
1227

Deficitul FAOAM pentru anul 2017 este mai mic decât cel planificat

Executarea fondurilor asigurărilor obligatorii de asistență medicală (FAOAM) în anul 2017 a constituit la venituri 6 256 635,3 mii lei şi la cheltuieli – 6 260 822,4 mii lei. Deficitul a constituit 4 187,1 mii lei și este cu 88 606,8 mii lei mai mic decât cel planificat, fapt ce se datorează acumulărilor peste nivelul așteptat al veniturilor și executării sub nivelul planificat a cheltuielilor. Raportul privind executarea Fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală în anul 2017 a fost publicat în Monitorul Oficial din 25 mai 2018. Menționăm că veniturile fondurilor AOAM au fost aprobate inițial în sumă de 6 141 657,4 mii lei şi cheltuielile în sumă de 6 234 451,3 mii lei, cu un deficit de 92 793,9 mii lei. Ulterior, suma veniturilor şi cheltuielilor a fost modificată şi aprobată în volum de 6 228 657,4 mii lei şi de 6 321 451,3 mii lei respectiv, cu deficit de 92 793,9 mii lei. La sfârșitul anului 2017 creanțele au constituit 857,5 mii lei, iar datoriile CNAM pentru serviciile medicale și farmaceutice contractate au constituit 18 627,0 mii lei. Dintre acestea, 18 427,1 mii lei reprezintă obligația față de instituțiile farmaceutice privind eliberarea medicamentelor compensate în perioada 21-31 decembrie 2017 și 199,9 mii lei – obligația față de IMS care au prezentat cu întârziere facturile pentru serviciile acordate în decembrie 2017. Datoriile respective au fost achitate de către CNAM în luna ianuarie 2018. În Raport se menționează că prima de AOAM calculată în sumă fixă în valoare absolută a fost stabilită în mărime de 4 056 lei, fiind menţinută la nivelul anului 2014. În anul 2017 acumulările din primele de AOAM în sumă fixă au constituit 106 648,9 mii lei, ce este cu 3 360,9 mii lei sau cu 3,3% mai mult faţă de prevederile anuale și cu 19 465,2 mii lei sau 22,3% mai mult față de anul 2016. Transferurile primite în cadrul bugetului consolidat central, care reprezintă transferuri curente de la bugetul de stat în fondurile AOAM, au fost virate în mărime de 2 593 027,4 mii lei. CNAM menționează în Raportul său că în anul 2017 din fondurile AOAM au fost efectuate 5 646 de operații pe cord, în creștere cu 1990 de intervenții față de anul precedent. Din numărul total, 4 405 sunt operații minim-invazive la adulți în cazul infarctului miocardic în cadrul programului special „Cardiologie intervenţională”, 211 - operații în cadrul programului „Cardiochirurgie” și 30 - operații minim-invazive la copii cu malformații cardiace congenitale în cadrul programului „Cardiologie intervenţională pediatrică”, efectuate în premieră în Republica Moldova. De asemenea, anul 2017 din fondurile AOAM au fost finanțate 92 operații de transplant, dintre care 12 – transplant de ficat, 18 – transplant de rinichi și 62 – transplant de cornee. Comparativ cu anul 2016, numărul de transplanturi contractate este în creștere cu 14. Pentru achitarea serviciilor medicale curente în anul 2017 din fondul de bază al AOAM au fost direcţionate mijloace în sumă de 6 162 918,7 mii lei, aceasta constituind 99,9% față de prevederile anuale sau cu 7 392,8 mii lei mai puţin. Totodată, în comparaţie cu anul 2016, cheltuielile fondului de bază au crescut cu 592 676,9 mii lei sau cu 10,6%. Pe parcursul anului de gestiune de către prestatorii de îngrijiri medicale comunitare și la domiciliu au fost efectuate 53,9 mii vizite, inclusiv 15,7 mii vizite prestate la domiciliu de către echipa mobilă. Salariul mediu lunar pentru o unitate de medic în anul 2017 a constituit 6 731 lei, în creştere de 11,4% comparativ cu anul precedent.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.