18
12 2018
1266

Demontarea mijloacelor fixe, până la obținerea autorizației de casare

În contabilitate componentele obiectelor de mijloace fixe, care necesită înlocuire la intervale regulate de timp, se constată separat, cu includerea în valoarea mijloacelor fixe. În cazul reconstrucției sau reutilării tehnice a obiectelor de infrastructură (rețelele termice, rețelele de apă, rețelele de energie electrică, etc.), mijloacele fixe pot fi casate parțial (unele părți componente). Ministerul Economiei și Infrastructurii propune spre consultare proiectul hotărârii de Guvern cu privire la modificarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe. Autorii proiectului propun modificarea procesului de obținere a autorizației de casare de la autoritățile publice centrale și locale, cu prezentarea doar a registrelor actelor de casare și, eventual, a altor informații solicitate, necesare pentru eliberarea autorizației de casare cu efectuarea unei verificări selective. În acest context, în nota documentului se menționează că o verificare minuțioasă a procedurii se efectuează de comisia de casare, în componența căreia sunt incluși reprezentanții autorităților publice centrale, entități specializate, precum și de comisia de cenzori sau audit, obligatoriu, cel puțin odată pe an. Totodată, se propune ca în cazul în care mijlocul fix a fost deteriorat în rezultatul producerii unui accident, incendiu, inundației, avariei și urmează a fi substituit în regim de urgență, verificarea stării utilajului la fața locului este opțională. O altă propunere este oferirea posibilității de a demonta mijloacele fixe până la obținerea autorizației de casare. În prezent, pct. 14 din Regulament prevede expres interdicția de demontare a mijloacelor fixe până la obținerea acestei autorizații. Astfel, demontarea mijloacelor fixe până la casare se va admite, cu titlu de excepție, în cazul avariilor, imposibilității evaluării stării mijloacelor fixe sau a volumelor reale de lucrări, sau a necesității efectuării unor lucrări suplimentare, inițial neprevăzute, necesare în legătură cu construcția, extinderea, reconstrucția sau reutilarea tehnică a acestora. Demontarea mijloacelor fixe se va admite şi în cazul imposibilității exploatării concomitente a echipamentelor noi şi ale celor care urmează a fi demontate, din motive de lipsă de compatibilitate, spațiu sau securitate. Tergiversarea demolării mijlocului fix duce inevitabil la majorarea pierderilor legate de consumuri de materiale și servicii, care pot fi direcționate la dezvoltarea întreprinderii fie la majorarea obiectului impozabil în cazul impozitului pe venit, se spune în nota informativă.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.