Știri

Deșeurile de anvelope uzate. Măsuri de optimizare a colectării

În Republica Moldova poate fi interzisă comercializarea anvelopelor noi şi/sau anvelope uzate, care nu sunt omologate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și provenite de la agenți economici care nu sunt înregistraţi în Lista producătorilor, și eliminării prin depozitare a anvelopelor uzate. Normă este parte componentă a proiectul Regulamentului privind gestionarea anvelopelor uzate înaintat de către Ministerul Mediului pentru consultări publice.
 

Documentul care are drept obiectiv implementarea unui cadru regulator în vederea consolidării capacităților instituționale de punere în aplicare a măsurilor de optimizare a colectării separate a deșeurilor de anvelope uzate, minimizarea eliminării acestora ca deșeuri municipale mixte, sporirea nivelului de reciclare pentru aceste deșeuri, contribuind la implementarea principiului „poluatorul plăteşte” și principiilor de precauție și prevenire.

 

 

O secțiune aparte a inițiativei vine cu prevederi ce țin de realizarea de către agenții economici care plasează pe piaţă anvelope noi şi/sau anvelope reșapate destinate reutilizării, a țintelor anuale de colectare a anvelopelor uzate pe baza cantităţilor introduse pe piaţă în anul precedent.

 

Astfel, agenții economici, în condițiile aprobării proiectului regulamentului în redacția propusă, vor fi obligați în anul 2024 să colecteze 20% din cantitatea anvelopelor introduse pe piaţă în anul precedent, în anul 2025 – 30%, în 2026 – 40%, atingând către anul 2030 indicatorul obligatoriu de 80 la sută (reprezintă întreaga cantitate de anvelope introduse pe piaţă, devenite uzate, ţinându-se cont de pierderile în greutate a anvelopelor, prin uzură, de până la 20%). Un punct aparte din proiect stabilește că operatorii vor fi obligați să reutilizeze, să refolosească, să reşapeze, să recicleze şi/sau să valorifice termoenergetic întreaga cantitate de anvelope uzate colectată.

 

În opinia autorilor, introducerea principiului „poluatorul plăteşte” în cazul anvelopelor uzate nu va avea impact asupra preţului mărfurilor comercializate, deoarece acestea sunt de ordinul 2-30 euro, ceea ce constituie 1-3% din prețurile de comercializare şi pot fi suportate de producători fără a majora preţul la anvelope.

 

Suplimentar, afirmă experții, anvelopa uzată reprezintă o sursa de materie secundară prețioasă, datorită compoziției și proprietăților sale unice, ca material complex și combinat, folosirea repetată a căreia este rațională pentru a fi prelucrată pe calea economic circulară oportună. De aceea, soluționarea cu succes a problemei reciclării anvelopelor constă nu în eliminarea lor din ciclul economic, dar în prelucrare, în urma căreia materialul prețios să fie returnat în procesul de producere.

 

Experții susțin că, din cauza lipsei reglementărilor normative în sector, nu se duce evidența și raportarea datelor complete despre cantitatea anvelopelor uzate colectate separat. Conform datelor oficiale, în anul 2020 au fost atestați 7278 de agenți economici care generează acest tip de deșeuri în urma activităților (vulcanizări – 469, stații de deservire tehnică – 546, baze auto de transport – 111, importatori și distribuitori de anvelope – 136 etc.), dintre care doar 60 subiecți dețin autorizația de mediu în domeniul gestionării deșeurilor.

 

În nota informativă la proiect se menționează că în RM sunt înregistrate oficial circa 1 mil. de autoturisme. Astfel, circa 4 mil. de anvelope pentru anotimpul rece și tot atâtea pentru cel cald, de regulă, sunt schimbate odată la 3-4 ani. Ponderea anvelopelor importate crește semnificativ în ultima perioadă, iar numărul lor s-a majorat aproape de 3 ori – de la 370 mii în anul 2013 până la peste 1 mil. unități noi importate în anul 2018.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Ministerul Mediului

994 vizualizări

Data publicării:

10 Septembrie /2021 08:00

Catalogul tematic

Noutăți

Etichete:

gestionarea deșeurilor | anvelope | Proiect

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon