24
10 2017
2244

Diminuarea taxelor vs diminuarea impozitelor: care atrage răspunderea penală

Diminuarea TVA în sumă mai mare de 75 mii lei constituie sau nu obiect al infracţiunii de evaziune fiscală, sau doar diminuarea impozitelor constituie obiect al acestei infracţiuni? Conform art. 244 Cod penal, evaziunea fiscală a întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor este includerea în documentele contabile, fiscale sau financiare a unor date denaturate privind veniturile sau cheltuielile care nu au la bază operaţiuni reale ori care au la bază operaţiuni ce nu au existat sau tăinuirea unor obiecte impozabile, dacă suma impozitului care trebuia să fie plătit depăşeşte 1500 UC. Aceste infracţiuni sunt pedepsite cu amendă în mărime de la 2350 la 3350 UC sau cu închisoare de până la 3 ani pentru persoanele fizice, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani. În aceleaşi circumstanţe persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 3000 la 6000 UC cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate. Aceeaşi acţiune care a condus la neachitarea impozitului în proporţii deosebit de mari se pedepseşte cu amendă în mărime de la 3350 la 5350 UC sau cu închisoare de până la 6 ani pentru persoanele fizice, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridica - cu amendă în mărime de la 4000 la 7000 UC cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice. Principiul legalităţii nu permite extinderea legii penale prin analogie. Pentru legiuitor constituie o obligaţie ca în activitatea de incriminare să precizeze cu exactitate atât fapta interzisă, cât şi sancţiunile aplicabile pentru aceasta, iar pentru organele de aplicare a legii reprezintă o obligaţie interpretarea strictă a legii, la cazul concret. Potrivit art. 58 al Constituţiei RM, cetăţenii au obligaţia să contribuie, prin impozite şi prin taxe la cheltuielile publice. Astfel, însăşi la nivel constitutional este făcut o distincţie între noţiunea de impozit şi noţiunea de taxă, plăţi pe care cetăţenii, în dependenţă de domeniul de activitate, sunt obligaţi să contribuie la cheltuielile publice. Conform prevederilor Codul fiscal, impozitul este o plată obligatorie cu titlu gratuit, ca şi taxa, care, în acelaşi timp, nu este impozit. Conform Codului fiscal, taxa pe valoarea adăugată este impozit de stat care reprezintă o formă de colectare la buget a unei părţi a valorii mărfurilor livrate, serviciilor prestate care sunt supuse impozitării pe teritoriul ţării, precum şi a unei părţi din valoarea mărfurilor, serviciilor impozabile importate. Reeşind din prevederile art. 93 a Codului fiscal, care stabileşte că TVA este un impozit de stat, atât procuratura cât şi instanţele de judecată pe cale de consecinţă consideră că diminuarea TVA în sumă mai mare de 75 mii lei întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de evaziune fiscală a întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor, aplică prevederile art. 244 din Codul penal. Unii avocaţi consideră că prevederile art. 244 ale Codului penal nu sunt suficient de clare pentru că să incriminezi fapta de diminuare a TVA sub infracţiunea prevăzute de acest articol, deoarece, conform opiniei acestora, prin sintagma “impozit” din art. 244 a Codului penal probabil trebuie de înţeles doar impozitul pe venit, impozitul pe bunurile imobiliare, impozitul pe avere, impozitul privat şi accizele, iar TVA şi taxele locale nu urmează să fie calificate ca impozite. Astfel, în cadrul unui proces penal avocatul inculpaţilor invinuiti de săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 244 Cod penal prin diminuarea TVA în sumă de circa 11 mil. lei, au sesizat Curtea Constituţională privind excepția de neconstituționalitate a unor sintagme din art. 244 alin.(1) şi alin. (2) lit.b) din Codul Penal. Curtea Constituţională urmează să exemineze sesizarea 131g din 10 octombrie 2017 prin care se solicită exercitarea controlului constituţionalităţii articolelor indicate din Codul penal cu art. 21, 22, 23 şi 54 din Constituţie şi art. 6, 7 ale Convenţiei europene pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale şi declararea neconstituţională a textului din art. 244 alin. (1) a Codului penal “evaziunea fiscală a întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor fie prin includerea în documentele contabile, fiscale sau financiare a unor date denaturate privind veniturile sau cheltuielile, a unor cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale ori care au la bază operaţiuni ce nu au existat, fie prin tăinuirea unor obiecte impozabile, dacă suma impozitului care trebuia să fie plătit depăşeşte 1500 unităţi convenţionale”, precum şi dispoziţiile art. 244 alin. (2) lit. b) din Codul penal “Aceeaşi acţiune care a condus la neachitarea impozitului în proporţii deosebit de mari”.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.