29
10 2016
11978

Din 7 noiembrie 2016 se majorează unitatea convenţională de la 20 la 50 lei. Vezi consecinţele fiscale

În Monitorul Oficial de vineri, 28 octombrie 2016, a fost publicată Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 207 din 29 iulie 2016 prin care unitatea convenţională a fost majorată în Codul penal, Codul de procedură penală şi Codul de procedură civilă de la 20 lei la 50 lei. Necesitatea acestor modificări a fost dictată de faptul că la data adoptării Codului penal (18 aprilie 2002), la art. 64 alin. (2), mărimea unității convenționale a fost stabilită în valoare de 20 lei și a rămas neschimbată pînă în prezent. În perioada 2002-2015 situația social-economică din Republica Moldova a suportat modificări majore. În particular, prețurile de consum au suferit o creștere esențială. Pentru perioada ianuarie 2003 – decembrie 2015, conform datelor Băncii Naționale a Moldovei, rata medie anuală a inflației a constituit 8,68%. Astfel, la 1 ianuarie 2016, în raport cu 1 ianuarie 2013, prețurile de consum au suferit o creștere de cel puțin 290%. Faptul nemodificării unității convenționale de 20 lei de la data intrării în vigoare a Codului penal pînă în prezent implică, în majoritatea cazurilor, aplicarea unor amenzi în cuantum disproporționat în raport cu gravitatea infracțiunii săvîrșite. În scopul ajustării cadrului legal punitiv la realitățile economico-financiare din prezent, cît și pentru a realiza mai eficace scopul pedepsei penale de prevenire a săvîrşirii de noi infracţiuni atît din partea condamnaţilor, cît şi a altor persoane, prin Lege s-a efectuat:
 1. majorarea unității convenționale de la 20 lei la 50 lei în Codul penal, Codul de procedură penală şi Codul de procedură civilă;
 2. modificarea mecanismului de calcul a proporțiilor mari și deosebit de mari la aprecierea gradului prejudiciabil al infracțiunilor – calificarea drept proporții mari a cuantumului echivalent cu 20 salarii medii lunare pe economie prognozate de Guvern pentru anul în care s-a săvîrșit infracțiunea, iar pentru proporțiile deosebit de mari – 40 salarii medii lunare pe economie prognozate de Guvern pentru anul în care s-a săvîrșit infracțiunea.
Potrivit Hotărîrii Guvernului nr. 879 din 23 decembrie 2015 cu privire la aprobarea cuantumului salariului mediu lunar pe economie, pentru anul 2016, cuantumul salariului mediu lunar pe economie, pentru anul 2016, este aprobat în mărime de 5050 lei. O astfel de abordare permite calificarea corespunzătoare a infracțiunilor în baza justei aprecieri a gradului prejudiciabil al infracțiunii săvîrșite;
 1. majorarea pragului minim al amenzii penale de la 150 la 500 unități convenționale pentru persoanele fizice, de la 500 la 1500 unități convenționale pentru persoanele fizice cu funcție de răspundere și persoanele juridice – această măsură, alături de revizuirea unității convenționale, asigură ajustarea amenzii penale în funcție de gradul prejudiciabil al infracțiunilor, în contextul actualei situații social–economice;
 2. majorarea pragului maxim al amenzii penale de la 1000 la 3000 unități convenționale pentru persoanele fizice; de la 10000 la 20000 unități convenționale pentru persoanele fizice care au comis infracțiunea din interes material; de la 20000 la 60000 pentru persoanele juridice.
În temeiul art. 10 și 101 din Codul penal, implementarea acestor modificări implică recalificarea faptelor pasibile de răspundere penală, care sunt în curs de examinare sau au fost sancționate conform legislației penale în vigoare și anume:
 1. liberarea de răspundere penală a condamnaților în cazul în care fapta comisă nu mai constituie o infracțiune în legătură cu majorarea valorii urmărilor prejudiciabile pentru componența de infracțiune respectivă;
 2. liberarea de răspundere penală a învinuiților și inculpaților în cazul în care fapta comisă nu mai constituie o infracțiune în legătură cu majorarea valorii urmărilor prejudiciabile pentru componența de infracțiune respectivă.
În această situație, persoanele pot fi trase la răspundere contravențională, în cazul în care fapta săvîrșită este calificabilă drept contravenție, în conformitate cu prevederile Codului contravențional;
 1. recalificarea faptelor comise de condamnați și, consecvent, modificarea pedepsei stabilite. Aceste aspecte vor fi soluționate de procuror și instanța de judecată în condițiile prevăzute la dispozițiile finale și tranzitorii din proiect și conform procedurii prevăzute de art. 469 – 4711 din Codul de procedură penală.
Prin urmare, modificarile aprobate prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 207 din 29 iulie 2016, care vor intra în vigoare la 7 noiembrie 2016, vor genera următoarele schimbări aferent acţiunilor care se califică ca încălcare a legislaţiei fiscale şi anume:
 1. calificarea în conformitate cu art. 244 Cod penal ca infracţiune de evaziunea fiscală includerea de către întreprinderi, instituţii şi organizaţii în documentele contabile, fiscale sau financiare a unor date denaturate privind veniturile sau cheltuielile, a unor cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale ori care au la bază operaţiuni ce nu au existat, fie prin tăinuirea unor obiecte impozabile, dacă suma impozitului care trebuia să fie plătit depăşeşte 75 mii lei (1500 unităţi convenţionale x 50 lei);
 2. liberarea de răspundere penală a condamnaților pentru evaziune fiscală conform art. 244 din Codul penal în cazul în care evaziunea pentru care au fost condamnaţi a constituit nedeclararea impozitelor pînă la 75 mii lei;
 3. liberarea de răspundere penală a învinuiților și inculpaților învinuiţi de săvîrşirea infracţiunii stabilite de art. 244 din Codul penal “Evaziunea fiscală a întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor” în cazul în care suma nedeclarată a impozitelor constituie de la 30 mii lei pînă la 75 mii lei;
 4. calificarea în conformitate cu art. 2441 din Codul penal ca infracţiune de evaziunea fiscală a persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător, eschivarea de la prezentarea declaraţiei cu privire la impozitul pe venit sau includerea în declaraţie a unor date denaturate, dacă suma impozitului pe venit care trebuia să fie achitat depăşeşte 125 mii lei (2500 de unităţi convenţionale x 50 lei).

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.