20
08 2019
799

Directorul Serviciului Vamal va fi selectat prin concurs

Ministerul Finanțelor a înaintat spre consultări publice Regulamentul de desfășurare a concursului privind selectarea directorului Serviciului Vamal. Ministerul încurajează pe cei interesați să prezinte propuneri pentru îmbunătățirea textului Regulamentului la adresa de email cancelaria@mf.gov.md până vineri, 23 august, ora 10:00, cu subiectul ”Propunere - Regulament Concurs Serviciul Vamal”. În anunțul privind inițierea consultărilor publice se subliniază că Guvernul RM are la baza activității sale principiul de guvernanță transparentă și promovează consolidarea instituțiilor publice pentru ca acestea să ofere cetățenilor, întreprinderilor și organizațiilor servicii publice de calitate. Serviciul Vamal, sub egida Ministerului Finanțelor, are rolul de a facilita, în mod transparent, fluxurile economice internaționale în raport cu spațiul economic al RM, aplicând legislația vamală și asigurând securitatea țării. Concursul are drept scop desemnarea celei mai potrivite persoane în rolul de director al Serviciului Vamal, afirmă autorii proiectului. În opinia lor responsabilitățile directorului Serviciului Vamal ar fi: • Elaborarea și implementarea unui program complex de dezvoltare instituțională, cu accent pe transparența, integritatea și eficiența proceselor în cadrul SV. • Asigurarea implementării politicilor statului în domeniul de responsabilitate a Serviciul Vamal. • Asigurarea managementului operațional al SV. • Dezvoltarea capacității umane a SV. • Asigurarea eticii de lucru și integrității în cadrul instituției. • Asigurarea dialogului și cooperării cu alte instituții naționale și internaționale. • Reprezentarea instituției în cadrul organizațiilor naționale, regionale și internaționale. • Raportarea în fața societății, mediului de afaceri și Guvernului cu privire la activitatea instituției. • Promovarea viziunii și misiunii instituției. Criteriile de selecție a celui mai potrivit candidat pentru funcția de director al Serviciului Vamal sunt nivelul înalt de etică de lucru și integritate; abilități manageriale în organizații complexe; abilități de elaborare și executare a unei strategii de reformare; abilități de lider pentru procese de schimbare; abilități de comunicare interpersonală; abilități de comunicare în cel puțin o limbă de circulație internațională la nivel profesional, cel puțin B2. Proiectul Regulamentului poate fi găsit aici.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.