10
02 2021
759

Dispoziția privind suspendarea operaţiunilor la conturile bancare ale contribuabilului

Serviciul Fiscal de Stat propune spre consultare publică proiectul Ordinului SFS privind executarea art.227 alin. (1) și art.229 din Codul fiscal. Astfel, urmează a fi aprobate formularele Dispoziţiei privind suspendarea operaţiunilor la conturile bancare și/sau conturile de plăți ale contribuabilului, al Comunicatului despre anularea Dispoziţiei și al Informaţiei privind disponibilul mijloacelor băneşti în cont.
 
Conform proiectului, dispoziţia se va emite de către subdiviziunea competentă a SFS în cazurile constatării comiterii încălcărilor, cu excepţia codurilor încălcărilor 01, 02, 08, 09 şi 11, pentru care documentul se emite de către subdiviziunea responsabilă de gestionarea arieratelor.

 

Dispoziţia se emite în mod electronic şi se remite băncii (sucursalei)/societății de plată sau societății emitente de monedă electronică în care contribuabilul are deschise conturi bancare sau conturi de plăți. Copia dispoziţiei în formă electronică se remite contribuabilului la adresa electronică, dacă aceasta este înregistrată la SFS, iar în cazul în care aceasta lipseşte, copia pe suport de hârtie se remite la adresa contribuabilului.

 

Comunicatul, de asemenea, se emite în mod electronic şi se remite băncii/societății de plată sau societății emitente de monedă electronică, o copie fiind remisă/ transmisă contribuabilului.

 

Datele privind suspendarea/anularea suspendării operaţiunilor la conturile bancare sau conturile de plăți vor fi accesate prin intermediul Sistemului Informaţional al Serviciului Fiscal de Stat, generând rapoartele care vor include următoarele informaţii:

  • codul fiscal şi denumirea contribuabilului;
  • contul bancar/de plăți ale contribuabilului, cu reflectarea informaţiei privind numărul contului, tipul valutei, codul băncii
  • numărul şi data emiterii dispoziţiei;
  • contul/conturile suspendate;
  • date din cotorul recepţionat de la banca (sucursala)/societatea de plată,
  • comunicatul, cu indicarea numărului şi a datei;
  • data anulării de către SFS, cu includerea informaţiei privind dispoziţia de suspendare şi a comunicatului de anulare;
  • ordinul(ele) incaso, cu reflectarea informaţiei privind numărul de ordine, numărul ordinului incaso, data emiterii, clasificaţia bugetară, executarea totală/parţială, suma;
  • informaţia privind aplicarea interdicţiilor de către executorii judecătoreşti, cu reflectarea numelui/prenumelui executorului judecătoresc şi a numărului şi datei documentului potrivit căruia a fost aplicată interdicţia.

 

Propunerile și sugestiile la acest proiect de ordin pot fi remise la adresa irina.cebaniuc@sfs.md până la 11.02.2021.

 

Odată cu intrarea în vigoare a noului ordin, urmează a fi abrogat Ordinul SFS nr. 65 din 12.04.2006 privind executarea art. 227 alin. (1) şi art. 229 din titlul V al Codului fiscal.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.