12
03 2018
1298

Dividendele achitate de întreprinderile de stat vor fi plafonate

Agenția Proprietății Publice va opta pentru adoptarea deciziei privind distribuirea, pentru plata dividendelor, a unei părţi a profitului net în proporţie de minim 10 % din valoarea totală a acestuia, în dependență de situația economico-financiară a societății respective. Potrivit unui proiect de hotărâre de Guvern, propus spre consultare de Ministerul Economiei și Infrastructurii, politica va fi promovată prin intermediul reprezentantului statului la adunarea generală a acționarilor societăților pe acțiuni cu cotă majoritară de stat. În prezent, această proporție nu trebuie să fie mai mică de 50 %, iar pentru societăţile pe acţiuni incluse în Lista bunurilor nepasibile de privatizare - nu mai mică de 25%. Astfel, entitățile sunt lipsite de mijloace financiare necesare pentru dezvoltarea, procurarea utilajelor moderne, reprofilarea activității în direcții competitive, suplinirea mijloacelor circulante, iar în unele cazuri sunt nevoite să contracteze credite pentru a transfera în bugetul de stat sumele stabilite prin decizia adunării generale. Totodată, proiectul mai stipulează că Agenția va putea decide, în cazul întreprinderilor de stat și va promova, în cazul celor cu cotă majoritară de stat, adoptarea deciziei privind limitarea sumei destinate acţiunilor de filantropie şi sponsorizării pentru anul de gestiune până la 2% din profitul net obținut în anul precedent celui gestionar, dar nu mai mult de 40 mii lei. În același timp, Agenția nu va putea promova decizii cu privire la plata dividendelor în bugetul de stat, în cazul în care întreprinderea este insolvabilă sau plata dividendelor va conduce la insolvabilitatea ei. De asemenea, întreprinderea nu va achita dividentele dacă valoarea activelor nete, conform ultimelor situații financiare, este mai mică decât capitalul ei social, nu dispune de mijloace financiare necesare pentru realizarea planului de afaceri sau dacă pierderile anilor precedenți sunt mai mari decât profitul net obținut de întreprindere. Proiectul prevede că nu se vor plăti dividentele nici în cazul în care întreprinderea este subiect al unor acorduri în vigoare ale Republicii Moldova, care prevăd scutirea de plata dividendelor sau defalcărilor în bugetul de stat. Potrivit legislației în vigoare, profitul net poate fi utilizat pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți, formarea capitalului de rezervă, plata recompenselor către membrii consiliului societății şi ai comisiei de cenzori, investirea în vederea dezvoltării producerii, precum și pentru plata dividendelor. Scopul proiectului constă în precizarea plafonului părții din profitul net ce trebuie îndreptat pentru un scop sau altul, prevăzut de legislație, deoarece cadrul normativ actual stipulează că profitul net obținut de entitate poate fi utilizat în diferite scopuri fără a fi stabilit un plafon exact.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.