Știri

Dobândirea cetățeniei moldoveneşti: importanţa investiţiilor şi reputaţia ţării

Regulamentul privind procedura de desfășurare a concursului de selectare a unei companii în vederea atribuirii contractului de prestare a serviciilor publice de elaborare, implementare și promovare internațională a Programului de dobândire a cetățeniei prin investiție a fost aprobat. Documentul a fost discutat în cadrul ședinței Comisiei de examinare a dosarului pentru obținerea cetățeniei prin participarea la Programul de investiții în Republica Moldova. Regulamentul prevede cerințele clare de aplicare la concurs, conținutul ofertelor, criteriile generale de eligibilitate și evaluare a ofertanților, serviciile prestate de către companie etc. Ministrul Economiei și Infrastructurii a menționat că implementarea cu succes a Regulamentului va permite Republicii Moldova să obțină un program funcțional chiar de la lansarea acestuia, reiterând importanța selectării unei companii cu experiență vastă în domeniu, care să corespundă standardelor internaționale.Profesionalismul este un element-cheie care va sta la baza selectării companiei ce va presta aceste servicii. Ofertanții trebuie să aibă experiență pozitivă, demonstrată în cadrul proiectelor similare, dar și o bună reputație economică și financiară. Scopul final este asigurarea implementării cu succes a mecanismului de dobândire a cetățeniei prin investiție”, a subliniat Chiril Gaburici, președintele Comisiei de examinare a dosarului pentru obținerea cetățeniei prin participarea la Programul de investiții în Republica Moldova. Compania va trebui să se asigure că, deși atragerea investițiilor străine directe substanțiale este un obiectiv major în cadrul Programului de dobândire a cetățeniei prin investiție, este important să se păstreze reputația Republicii Moldova prin aplicarea unui cadru legal bine dezvoltat. Membrii Comisiei au mai examinat și aprobat Documentația de aplicare la concursul public, Caietul de sarcini și Invitația de participare la concurs. Documentele au fost elaborate în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern cu privire la dobândirea cetățeniei prin investiție. Totodată, Comisia a stabilit termenul de depunere a dosarelor pentru participare la concurs. NOTĂ: Conform Regulamentului cu privire la dobândirea cetățeniei prin investiție, valoarea minimă a contribuției nerambursabile la Fondul de investiții publice pentru dezvoltare durabilă constituie echivalentul a 100 mii de euro, iar valoarea minimă a investiției, în cel puțin unul dintre domeniile de dezvoltare strategică a Republicii Moldova, constituie echivalentul a 250 mii de euro. Contribuția la Fondul de investiții publice pentru dezvoltare durabilă se varsă în monedă națională, euro, franci elvețieni sau dolari SUA la contul bancar al Instituției publice „Fondul de Dezvoltare Durabilă Moldova”. Investiția în domeniile de dezvoltare strategică a Republicii Moldova se efectuează în baza unui plan de investiții pentru o perioadă de cel puțin 60 de luni, aprobat de Comisie. Regulamentul prevede şi domeniile de dezvoltare strategică ale Republicii Moldova: 1) dezvoltarea sectorului imobiliar prin procurarea și deținerea în proprietate, pentru o perioadă neîntreruptă de cel puțin 60 de luni, a unuia sau a mai multe bunuri imobile cu valoare de piață totală, la data efectuării investiției, de cel puțin 250 mii de euro; 2) dezvoltarea sectorului financiar public și al investițiilor publice prin procurarea și menținerea în proprietate a valorilor mobiliare de stat emise în acest scop, pentru o perioadă de cel puțin 60 de luni, în valoare de cel puțin 250 mii de euro.

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Ministerul Economiei

1447 vizualizări

Data publicării:

12 Aprilie /2018 08:22

Catalogul tematic

Noutăți

Etichete:

cetățenii Republicii Moldova | investiţii | regulament | ministerul economiei | comisia

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon