27
12 2019
3608

Donația. Codul fiscal 2020

Agentul economic care face o donație sub formă de bunuri se consideră că a vândut bunul donat la un preț ce reprezintă mărimea maximă dintre valoarea neamortizată în scopuri fiscale și valoarea de piață la momentul donării. Art.21 din Codul fiscal este completat cu prevederi ce țin de regimul fiscal al donațiilor. Acestea vor fi puse în aplicare din 1 ianuarie 2020 și sunt incluse în scopul concretizării în partea ce ține de impozitarea donațiilor efectuate de către agenții economici, în funcție de tipul donației. Astfel, redacția actuală a CF prevede că persoana care face o donație sub formă de mijloace bănești (cu excepția donațiilor făcute în scopuri filantropice și de sponsorizare indicate la art.36 alin.(2)) se consideră drept persoană care a obținut venit în mărimea sumei mijloacelor bănești donate (art.21 alin.(4) din CF), acestea fiind impozitate cu 12% pentru suma ce depășește 5% din venitul impozabil în situația în care donația este efectuată în scopuri filantropice și sponsorizare către case de copii, organizații necomerciale și autorități publice și cu 24% în cazul altor donații. Altă prevedere ce este inclusă în CF vizează donațiile efectuate de către persoanele fizice. Aceasta indică expres că persoana fizică care nu desfășoară activitate de întreprinzător se consideră drept persoană care a obținut venit în mărimea sumei mijloacelor bănești donate, în partea în care suma totală depășește venitul pe parcursul perioadei fiscale în care a fost făcută donația. Totodată, aceste prevederi nu se vor extinde asupra persoanelor care fac donații persoanelor care au calitatea de rudă, afin de gradul I, precum și calitatea de soț/soție. Redacția actuală stipulează că „persoana care face o donaţie sub formă de mijloace băneşti (cu excepţia donaţiilor făcute în scopuri filantropice şi de sponsorizare indicate la art.36 alin.(2)) se consideră drept persoană care a obţinut venit în mărimea sumei mijloacelor băneşti donate, cu excepţia sumei donate de persoana fizică care nu desfăşoară activitate de întreprinzător pe parcursul unei perioade fiscale în partea în care această sumă totală nu depăşeşte venitul impozabil obţinut în perioada fiscală de raportare. Prevederile prezentului alineat nu se extind asupra persoanelor care fac donaţii persoanelor care au calitatea de rudă sau afin de gradul I”.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.