17
01 2022
340

Eşalonarea stingerii penalităţilor faţă de BASS

Casa Națională de Asigurări Sociale a operat modificări în Regulamentul cu privire la eşalonarea stingerii datoriilor majorărilor de întârziere (penalităţilor) faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat (în continuare – Regulament), aprobat prin Ordinul nr. 98-A/2015 al autorității.
 
Intervențiile sunt necesare ținând cont de prevederile Legii nr.204/2021 pentru modificarea unor acte normative (politica fiscal și vamală pe anul 2022), prin care au fost incluse modificări și în art. 28 din Legea nr.489/1999. Amintim, acesta reglementează stabilirea majorărilor în caz de neplată în termen a contribuţiei de asigurări sociale, condițiile și modul de solicitare a eșalonării stingerii datoriilor la penalități pe parcursul anului bugetar în curs.
 
Respectiv, Regulamentul stabilește procedura de încheiere, de acţiune şi de rezolvare a acordului de eşalonare a stingerii penalităţilor faţă de BASS, având în vedere că, potrivit noilor prevederi ale pct.6 din art.28 din Legea nr.489/2021, stabilirea termenului de stingere a acestora se efectuează în baza acordului încheiat între CNAS și plătitor.
 
Astfel, autoritatea precizează  că, după încheierea Acordului, acesta este înregistrat de către aparatul central al CNAS în Registrul de evidenţa a contractelor şi remite în adresa structurii teritoriale 2 exemplare ale Acordului semnat cu scrisoarea de însoțire în adresa plătitorului; un exemplar va fi înmânat plătitorului, iar al doilea se va păstra în dosarul plătitorului. Totodată, un exemplar al Acordului va fi transmis și Serviciului Fiscal de Stat.
 
Potrivit Regulamentului, CNAS va fi în drept de a rezolvi acţiunea Acordului, printr-o declaraţie în formă scrisă, în cazul în care contribuabilul nu respectă prevederile acestuia. Rezoluțiunea urmează a fi remisă în adresa părților indicate supra.
 

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.