25
02 2021
609

ECC: perfecționarea cadrului legal continuă

Ministerul Finanțelor a elaborat și propune spre consultare publică setul de acte ce au ca scop reglementarea certificării echipamentelor de casă și control:
 
Proiectul Regulamentului privind certificarea echipamentelor. Este destinat Furnizorilor care sunt obligați să certifice ECC la Centrul de certificare. Documentul va descrie procedura de certificare a echipamentelor, a mașinilor de casă și de control, sistemelor informaționale cu dispozitive electronice și cu/fără imprimantă fiscală, sistemelor informaționale fără dispozitive electronice fără imprimantă fiscală.
 

Proiectul Regulamentului privind funcționarea Centrului de certificare reglementează relațiile dintre Centrul de certificare a ECC și Furnizorii ECC. Potrivit documentului, Centrul va presta servicii ce țin de certificarea ECC și a sistemelor informaționale, precum și fiscalizarea și înregistrarea în Registrul de evidență a echipamentelor de casă și de control a sistemelor informaționale.

 

Proiectul Regulamentului privind schimbul de date dintre echipamentele de casă și de control și SIA „Monitorizarea electronică a vânzărilor” este un document destinat furnizorilor de ECC care se vor conduce de prevederile acestuia pentru a efectua configurările necesare la echipamentul de casă și control ce ține de configurarea structurii datelor și conectarea la SIA „Monitorizarea Electronică a Vânzărilor”.

 

Propunerile la proiectele regulamentelor pot fi expediate pe adresa de email irina.reahovscaia@sfs.md.

 

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.