Știri

Elaborarea politicilor în domeniul schimbărilor climatice

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului a elaborat proiectul de hotărâre de Guvern cu privire la instituirea mecanismului de coordonare a activităților în domeniul schimbărilor climatice. Autoritățile propun instituirea unei comisii naționale, care va asigura cadrul instituțional de coordonare în domeniul monitorizării, raportării și verificării, precum și a facilitării integrării aspectelor ce țin de schimbarea climei în programele și planurile naționale și sectoriale. Astfel, din componența Comisiei vor face parte: • Viceprim-ministru, ministrul finanțelor, care va avea funcția de Președinte al Comisiei • Ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Vicepreședinte al Comisiei • Secretarul de Stat al MADRM (în domeniul protecției mediului și resurselor naturale) • Ministrul Economiei și Infrastructurii, • Ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, • Ministrul Educației, Culturii și Cercetării, • Guvernatorul (bașcan) Unității teritoriale autonome Găgăuzia, • Președintele Congresului Autorităților Locale din Moldova, • Reprezentantul instituțiilor de învățământ superior (desemnat de Consiliul Rectorilor din Republica Moldova), • Doi reprezentanți ai organizațiilor non-guvernamentale de mediu și de promovare și apărare a drepturilor femeilor (desemnați de Consiliul Național pentru Participare) • Doi reprezentanți ai sectorului privat (desemnați de Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova). Potrivit proiectului, Comisia va asigura promovarea și coordonarea instrumentelor de implementare a politicii în domeniul schimbărilor climatice în RM, examinarea și aprobarea rapoartelor privind implementarea strategiilor în domeniul schimbărilor climatice, avizarea metodologiilor, manualelor operaționale, ghidurilor și criteriilor de eligibilitate a proiectelor privind adaptarea și atenuarea fenomenului schimbărilor climatice, monitorizarea implementării proiectelor și programelor în domeniu, coordonarea rapoartelor ce țin de implementarea prevederilor tratatelor internaționale de referință la care țara noastră este parte etc. Totodată, va fi aprobat regulamentul cu privire la mecanismul de coordonare a acțiunilor de atenuare la nivel național, care are drept obiectiv stabilirea responsabilităților și cadrului de elaborare, evaluare și aprobare a proiectelor de implementare a acțiunilor adecvate de atenuare a schimbărilor climatice. Proiectul a fost prezentat în cadrul ședinței secretarilor generali din 9 aprilie 2020.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Guvernul Republicii Moldova

620 vizualizări

Data publicării:

10 Aprilie /2020 08:00

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon