18
06 2018
666

Eliminarea acţionarilor necorespunzători din sectorul bancar

Legea privind activitatea băncilor va fi completată cu un articol ce va stabili procedura de anulare, emitere și vânzare a cotelor de participare deținute cu nerespectarea cerințelor privind calitatea acționariatului. Parlamentul a votat săptămâna trecută un proiect de lege ce vine cu modificări şi completări ale cadrului juridic actual de eliminare a acţionarilor necorespunzători din sectorul bancar. Potrivit vice-guvernatorului Băncii Naționale a Moldovei, Cristinei Harea, acest proiect vine să reglementeze transparentizarea acționariatului în sistemul bancar și are drept scop introducerea unor etape clare și a unei finalități în procesul de anulare, reemitere, vânzare, achiziționare și conversie a acțiunilor băncilor în cazul încălcării legislației bancare cu privire la acționariat. Proiectul presupune utilizarea succesivă a diferitor mecanisme de piață pentru a mări șansa de vânzare, de la vânzarea de către acționari însăși până la vânzarea la pachet unic a acțiunilor nou-emise de către bancă, apoi vânzarea cu amănuntul și reducerea treptată de preț, a menționat Cristina Harea. Astfel, în cazul în care acțiunile băncii nu au fost înstrăinate în termen de 3 luni, organul executiv al acesteia, în termen de cel mult 15 zile de la data expirării termenului acordat deținătorilor de acțiuni pentru vânzare valorilor mobiliare, emite și depune la Comisia Națională a Pieței Financiare decizia privind anularea acestor acțiuni și emiterea altora, în același număr și de aceeași clasă. Proiectul prevede că mai întâi va fi o etapă de vânzare a acțiunilor de însăși acționarii care au încălcat legislația, după care urmează etapa de anulare și reemitere a acțiunilor de către bancă cu un termen de vânzare a acțiunilor de trei luni, pachet unic la bursa de valori. Dacă nu se reușește în primele două etape, intervine deja vânzarea cu amănuntul. Asta înseamnă că nu mai insistăm pe căutarea unui singur investitor, dar se poate vinde cu amănuntul timp de 6 luni. La această etapă se prevede o diminuare treptată de preț. Încercăm să utilizăm toate instrumentele posibile de piață pentru a vinde acțiunile pentru atragerea în băncile noastre a unor investitori de calitate. Acțiunile nou-emise sunt expuse spre vânzare doar ca pachet unic, format din numărul total al acestora și urmează a fi achiziționate de un singur cumpărător sau de un grup de persoane ce acționează concertat. Dacă la expirarea termenului de expunere la vânzare a acţiunilor nou-emise în pachete fracţionate sau ca acţiuni separate acestea nu au fost vândute şi reprezintă mai puţin de 50% din capitalul social al băncii, proiectul prevede o perioadă de 10 zile calendaristice în care organul executiv solicită Băncii Naţionale a Moldovei aprobarea prealabilă privind distribuirea capitalului. Ulterior, după obţinerea aprobării prealabile, organul executiv emite decizia de răscumpărare a acţiunilor nevândute, în scopul asigurării stabilităţii şi siguranţei activităţii desfăşurate sau îndeplinirii obligaţiilor asumate. Răscumpărarea de către bancă a acţiunilor nevândute poate fi efectuată în limita maximă a elementelor de capital care pot fi distribuite, astfel încât să fie respectate cerinţele prudenţiale privind fondurile proprii pentru acoperirea riscurilor şi indicatorii de adecvare a fondurilor proprii ale băncii. Proiectul reglementează și prețul la care vor fi expuse acțiunile. Preţul iniţial de expunere spre vânzare al acţiunilor nou-emise este stabilit de către bancă în termen de cel mult o lună de la data expirării termenului acordat deţinătorilor de valori mobiliare pentru vânzarea acţiunilor. Mijloacele bănești obținute în rezultatul vânzării acțiunilor nou-emise se transferă într-un cont bancar provizoriu deschis de către bancă în acest scop.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.