29
01 2019
4790

EMPOLDEP19, aprobat

Formularul EMPOLDEP19 a fost aprobat pe data de 22 ianuarie 2019 de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului prin Ordinul nr.15 Cu privire la aprobarea formularului dării de seamă (EMPOLDEP19), a modului de completare a acesteia și a Instrucțiunii privind modul de calculare și achitare a plăților pentru emisiile și deversările de poluanți și depozitarea deșeurilor. Documentul este plasat pe portalul Serviciului Fiscal de Stat și, conform ordinului, urmează a fi publicat în Monitorul Oficial. Amintim că, la data de 30 decembrie 2017, a intrat în vigoare Legea nr. 313 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1540/1998 privind plata pentru poluarea mediului din 22 decembrie 2017, prin care au fost operate modificări asupra mecanismului de aplicare a taxei pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului. Astfel, Legea nr. 1540 a fost completată cu trei noțiuni pentru a aduce claritate în partea ce vizează ambalajul primar, ambalajul primar compozit și ambalajul secundar. Conform prevederilor puse în aplicare în anul precedent, ambalajul primar este cel în care se conţine nemijlocit produsul şi care este conceput şi realizat pentru a îndeplini funcţia de unitate de vânzare pentru utilizatorul sau consumatorul final. Nu sunt considerate ambalaje primare obiectele care sunt parte integrantă din produs, necesare pentru a conţine, a menţine sau a păstra produsul, dacă toate elementele sale sunt destinate pentru a fi utilizate, consumate sau eliminate împreună cu produsul (de exemplu, plicul de ceai, membrana de la mezeluri). Pentru unităţile de vânzare cu o greutate (volum/masă) nu mai mare de 30 ml/mg per unitate, în calitate de ambalaj primar se consideră ambalajul secundar conceput pentru gruparea acestora. Ambalaj primar compozit este cel primar confecționat din diferite materiale, precum hârtia, cartonul neondulat, materialul plastic și/sau polietilena și/sau aluminiu, care nu pot fi separate manual, clasificat la poziția tarifară 4819 20 000, iar ambalajul secundar – ambalajul conceput pentru a constitui la punctul de achiziţie o grupare a unui număr de unităţi de vânzare, indiferent dacă acesta este vândut ca atare utilizatorului sau consumatorului final ori dacă ambalajul respectiv serveşte numai ca mijloc de umplere a rafturilor la punctul de vânzare; acest ambalaj poate fi separat de produs fără a afecta caracteristicile produsului. Ordinul nr.15 al MADRM prevede că formularul EMPOLDEP19 va fi prezentat SFS începând cu perioada fiscală 2018.

4 comentariu

avatar
Totusi care sint cei ce vor fi obligati sa completeze acest formular? Fiindca din cele expuse in lege, reiese ca orice locuitor trebuie sa formeze aceasta declaratie…
avatar
Bună ziua, în art. 11 din Lege sunt indicați subiecții taxei. De asemenea, puteti consulta si acest articol
avatar
Art 11 din Lege reglamenteaza subiectii ai taxei pentru mărfurile care, în procesul utilizării,cauzează poluarea mediului(POLMED17).
EMPOLDEP19 se refera la plata pentru emisiile si deversările de poluanți şi depozitarea deşeurilor. Sunt doua dari de seama defirite!
avatar
Bună ziua, despre subiecți se menționează în acest articol, precum și aici
Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.