Știri

Evaluarea calității activității de audit intern în sectorul public

Evaluările interne ale auditorilor în sectorul public includ monitorizările continue și autoevaluările periodice. În Monitorul fiscal din 27 decembrie a fost publicată Hotărârea nr. 617 din 11 decembrie 2019 pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea calității activității de audit intern în sectorul public. Astfel, monitorizarea continuă a activității de audit intern este parte integrantă a activității zilnice de supraveghere, verificare şi măsurare a activității de audit intern și se referă la conformitatea cu următoarele serii de SNAI: • SNAI 2200 „Planificarea misiunii”; • SNAI 2300 „Realizarea misiunii de audit intern”; • SNAI 2400 „Comunicarea rezultatelor”; • SNAI 2500 „Monitorizarea acțiunilor ulterioare comunicării rezultatelor. În procesul de evaluare a misiunii de audit intern se urmărește dacă auditorii interni au colectat şi au prelucrat toate informațiile necesare, dacă a existat o comunicare eficientă între auditorii interni şi unitatea auditată, dacă recomandările de audit formulate sunt în concordanță cu constatările prezentate în raportul de audit intern etc. În același timp, autoevaluarea calităţii activităţii de audit intern este efectuată de către conducătorul subdiviziunii de audit intern sau de o echipă formată din auditori interni din cadrul subdiviziunii de audit intern, care posedă pregătirea profesională corespunzătoare. Autoevaluarea calităţii activităţii de audit intern presupune examinarea complexă a acesteia și include: evaluarea corespunderii activității cu prevederile SNAI, ale Codului etic al auditorului intern și Cartei de audit intern, revizuirea corespunderii documentelor de lucru cu prevederile SNAI şi a procedurilor pentru desfășurarea activităţii și evaluarea rezultatelor ei în raport cu criteriile de performanță stabilite ca parte a programului de asigurare și îmbunătățire a calității activității de audit intern. Totodată, se desfășoară și o evaluare externă a calității de audit intern, ce are ca scop exprimarea unei opinii independente. Aceasta presupune evaluarea eficienței activității, analiza riscului pentru entitate în cazul în care rezultatele evaluării externe a calității activității de audit intern indică o performanță scăzută sau neconformarea cu unul sau mai multe SNAI, identificarea oportunităților de îmbunătățire a activității și oferirea recomandărilor pertinente în vederea consolidării acesteia. Evaluarea externă este efectuată de Ministerul Finanțelor conform unui plan anual elaborat în baza analizei factorilor de risc și a solicitărilor parvenite de la entitățile publice și adus la cunoștința entităților publice vizate în termen de 10 zile de la data aprobării acestuia.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova

1019 vizualizări

Data publicării:

02 Ianuarie /2020 08:02

Domeniu:

Noutăți

Etichete:

auditor | sectorul public | evaluare | audit intern

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon