19
10 2020
986

Evidența analitică a calculării și achitării amenzilor contravenționale

Din 1 ianuarie 2021, toate autoritățile competente să soluționeze cauzele contravenționale1 vot raporta Serviciului Fiscal de Stat informația referitoare la amenzile aplicate în conformitate cu Instrucțiunea cu privire la procedura de furnizare a informației privind amenzile contravenționale. Documentul este aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.746 din 7 octombrie 2020 și publicat în „Monitorul Oficial” din 16 octombrie curent.
 
Elaborarea și aprobarea Instrucțiunii a fost condiționată de necesitatea asigurării evidenței analitice conforme a calculării și achitării amenzilor contravenționale și urmăririi plenitudinii încasării și raportării acestora. Autoritățile competente să soluționeze cauzele contravenționale care au întocmit procese-verbale cu privire la contravenție, țin evidența sumelor amenzilor individual, neavând, însă, toată informația cu privire la sumele amenzilor achitate. Astfel, autoritatea care întocmit procesul-verbal și, respectiv, a aplicat o amendă, deține informația cu privire la suma amenzii aplicate, dar nu și cu privire la amenda achitată, informație deținută de SFS. În același timp, SFS are datele cu privire la amenda contravențională achitată, însă nu deține informația cu privire la amenda aplicată. Respectiv, Ministerul Finanțelor nu deține o informație completă despre restanțele neachitate la zi de către contravenienți.
 
Documentul prevede modul de prezentare a informației prin intermediul platformei MConnect de către furnizori cu privire la amenzile contravenționale aplicate și structura datelor ce vor fi prezentate (în termen de trei zile lucrătoare de la data aplicării amenzii), utilizarea informației aferente contravențiilor aplicate, precum și utilizarea datelor cu caracter personal. Conform Instrucțiunii, subiecții datelor cu caracter personal își vor revendica drepturile, adresându-se la structura organizațională raportoare.
 
Totodată, realizarea aspectelor tehnice în procesul de prezentare și utilizare a datelor și informației cu privire la amenzile contravenționale aplicate vor fi asigurate de SFS și Agenția de Guvernare Electronică.
__________________________________________________
1 Cod contravențional
Articolul 393. Autorităţile competente să soluţioneze cauzele contravenţionale
(1) Sunt competente să soluţioneze cauzele contravenţionale:
  1. a) instanţa de judecată;
  2. b) procurorul;
  3. c) comisia administrativă;
  4. d) agentul constatator (organele de specialitate specificate la art. 400–42312).
 

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.