21
01 2022
704

Evidența specială a obligației fiscale a întreprinderii în proces de lichidare sau insolvabilitate

În modalitatea de stingere a obligației fiscale prin scădere și luarea la evidență specială au fost operate unele modificări, care intră în vigoare începând de astăzi, 21 ianuarie, odată cu publicarea în Monitorul Oficial a Ordinului Serviciului Fiscal de Stat nr. 643 din 24 decembrie 2021 cu privire la modificarea Regulamentului privind modul de stingere prin scădere şi luare la evidenţă specială a obligaţiei fiscale, aprobat prin Ordinul nr.1108/2015 .
 
Astfel, în Decizia privind luarea la evidență specială în cazul care persoana se află în proces de lichidare sau în procedură de insolvabilitate (art. 206.alin (1), pct.b din CF) se va include suma restanţelor contribuabilului, înregistrate în Sistemul de evidenţă al SFS la data emiterii hotărârii instanţei de judecată, inclusiv obligațiile fiscale calculate ulterior pentru perioada de până la intentarea procedurii de insolvabilitate.

 

Totodată, sumele calculate după intentarea acesteia pentru perioada de până la intentarea procedurii, vor fi luate la evidență specială în baza unei Decizii privind luarea la evidență specială, data scadenței fiind data emiterii deciziei pe marginea controlului fiscal efectuat. Obligațiile fiscale ale contribuabililor aflați în procedură de insolvabilitate calculate conform dărilor de seamă pentru perioadele de până la intentarea procedurii, pentru care, la data intentării, nu a survenit termenul de raportare, urmează a fi calificate drept obligații de plată curente, în conformitate cu prevederile art. 2 din Legea insolvabilității nr.149/2012.

 

Perioada aflării obligațiilor fiscale la evidența specială pentru cazurile aferente procesului de  lichidare sau în procedură de insolvabilitate (art.206 alin.(1) lit.b) din CF) va fi din data emiterii hotărârii instanţei de judecată şi până la definitivarea procesului sau radierea contribuabilului din Registrul de stat al întreprinderilor, indiferent de faptul dacă perioada depăşeşte termenul de 6 ani. Totodată, în cazul recepționării hotărârilor instanței privind atragerea la răspundere subsidiară a membrilor organelor de conducere a debitorului insolvabil până la/după definitivarea procesului de insolvabilitate, sumele obligațiilor luate la evidență specială vor fi restabilite și trecute pe subiecții trași la răspundere subsidiară vizați în hotărâre.

 

De asemenea, în cazul în care anterior a fost emisă decizia de luare la evidenţă specială, la data emiterii hotărârii instanţei de judecată privind intentarea procedurii de insolvabilitate, sumele obligațiilor fiscale se vor restabili în scopul asigurării calculării majorărilor de întârziere în Sistemul Informaţional al SFS pentru perioada dintre data actului şi data emiterii hotărțrii instanţei de judecată privind intentarea procedurii de insolvabilitate. Ulterior, sumele obligațiilor fiscale vor fi luate la evidenţa specială în baza art.206 alin. (1) lit. b) din CF cu data hotărârii instanţei de judecată.

 

Totodată, în Ordinul publicat se precizează că Decizia privind luarea la evidență specială va fi emisă în termen de 10 zile lucrătoare de la recepționarea actelor confirmative.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.