17
01 2019
549

Excedentul veniturilor BASS pentru anul 2018

Soldul mijloacelor băneşti la conturile CNAS la situaţia din 1 ianuarie 2019 a constituit 363,8 mil. lei, conform Raportului operativ privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat (BASS) al Casei Naționale de Asigurări Sociale pe anul 2018. Astfel, în anul 2018, în BASS au fost acumulate venituri în sumă de 19781,5 mil. lei, ce reprezintă o executare a prevederilor anuale la nivel de 100,8%. Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii s-au acumulat în sumă de 13029,1 mil. lei sau 101,5% comparativ cu suma anuală precizată de 12840,5 mil. lei. Faţă de indicatorul respectiv realizat în anul 2017, suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat acumulate în perioada raportată a înregistrat o creştere cu 1165,1 mil. lei sau cu 9,8%. Totodată, transferurile de la bugetul de stat s-au finanţat în sumă de 6670,2 mil. lei, în corespundere cu cererile de finanţare, dintre care: - 5556,3 mil. lei - destinate plăţii prestaţiilor de asistenţă socială şi altor plăţi, care, conform legislaţiei, sunt finanţate din bugetul de stat. Acestea au constituit 98,5% din suma precizată pe anul 2018 de 5641,2 mil. lei, şi sunt cu 514,0 mil. lei (10,2%) mai mari faţă de anul precedent; - 1113,9 mil. lei - destinate pentru acoperirea deficitului de venituri proprii. Acestea au constituit 100% din suma anuală precizată pe anul 2018 de 1113,9 mil. lei. În același timp, cheltuielile totale ale BASS în perioada raportată au fost executate în sumă de 19417,7 mil. lei sau 98,9% comparativ cu suma anuală precizată de 19629,0 mil. lei. Faţă de indicatorul respectiv realizat în anul 2017, suma cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat în anul de gestiune a fost mai mare cu 1803,1 mil. lei sau cu 10,2%. CNAS mai informează că, în anul 2018, veniturile totale au depăşit cheltuielile totale executate ale bugetului asigurărilor sociale de stat cu 363,8 mil. lei.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.