Știri

Excepție de la procedura de achiziții publice: serviciile de formare profesională

Contractele ale căror obiect este prestarea serviciilor de formare profesională a șomerilor ar putea fi exceptate de la procedura de achiziții publice. În Parlament este înregistrată o inițiativă legislativă  prin care se propune completarea art. 5 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.
 
La momentul de față formarea profesională se realizează în baza contractelor încheiate între Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și instituțiile de învățământ/centre de instruire învingătoare ale procedurii de achiziții publice.

 

Autorii proiectului consideră că procedurile de achiziție publică sunt caracterizate prin complexitate și termene îndelungate, iar participarea în cadrul acestora și întrunirea tuturor condițiilor îi impune pe potențialii furnizori de servicii de formare profesională să antreneze resurse umane suplimentare. Ca urmare, candidații sunt descurajați să participe la procedura de atribuire a contractului de achiziții publice, ceea ce restrânge lista eventualilor furnizori de servicii de formare profesională a șomerilor.

 

În anul 2020, în rezultatul desfășurării procedurilor de achiziții publice au fost contractate doar 5 instituții de învățământ care au propus ca ofertă pentru instruire 20 de profesii/meserii sau programe de formare profesională. Autorii consideră că exceptarea contractelor care au ca obiect prestarea serviciilor de formare profesională a șomerilor va genera creșterea numărului de furnizori ai cursurilor, ceea ce va duce și la extinderea domeniilor de pregătire.

 

Formarea profesională prin cursuri de calificare, recalificare, perfecționare și specializare  este unul din mijloacele active de ocupare a forței de muncă utilizat de ANOFM. Conform datelor, în anul 2020 peste 57% din numărul total al absolvenților acestor cursuri au fost plasați în câmpul muncii.

author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Parlamentul Republicii Moldova

922 vizualizări

Data publicării:

17 Martie /2022 07:56

Catalogul tematic

Noutăți

Etichete:

perfectionare | instruire | şomeri | ANOFM | achizii publice | proiect de lege

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon