13
09 2018
1200

Executarea bugetului public național pe semestru I al anului 2018

În primele şase luni ale anului 2018, la bugetul public naţional au fost acumulate venituri în sumă totală de 27 776,9 mil. lei, dintre care 17 288,0 mil. lei – la bugetul de stat, 9 980,7 mil. lei – la BASS, 3 352,3 mil. lei – la FAOAM și 7 050,6 mil. lei – la bugetele locale. În comparație cu perioada similară a anului 2017, încasările la bugetul public naţional au înregistrat o creștere de 2 872,4 mil. lei sau 11,5%. Datele au fost oferite de ministrul Finanțelor, Octavian Armașu, în cadrul ședinței de ieri a Guvernului, unde a fost prezentat Raportul semianual privind executarea bugetului public național și a componentelor acestuia pe anul 2018. Astfel, din suma totală a veniturilor bugetului public naţional, ponderea cea mai mare le revine impozitelor și taxelor – 64,4% sau 17 880,9 mil. lei. Contribuțiile și primele de asigurări obligatorii au constituit 29,8% sau 8 268,0 mil. lei, alte venituri – 5,4% sau 1 502,5 mil. lei și granturile – 0,4%, ceea ce constituie 125,5 mil. lei. Creșterea încasărilor de la impozitul pe venitul persoanelor fizice în primul semestru al anului 2018 față de perioada respectivă a anului 2017 se datorează creșterii salariului mediu lunar pe economie, inclusiv în sfera bugetară, prezentării declaraților pe venitul obținut în anul 2017 și achitării diferenței pozitive, precum și majorării gradului de conformare a contribuabililor la aspectul de înregistrare a contractelor de transmitere în folosință a proprietății imobiliare a persoanelor fizice. În același timp, au crescut și încasările de la impozitul pe venitul persoanelor juridice față de perioada respectivă a anului 2017. Acest fapt se datorează obținerii de către contribuabili, în perioada fiscală 2017, a unui profit mai mare și achitarea în cuantum mai mare a impozitului pe venit conform declarațiilor prezentate, majorării cotei impozitului pe venit, de la 3% la 5%, pentru livrarea producției din fitotehnie și horticultură în formă naturală, începând cu 1 ianuarie 2018 și majorării cu 1% a cotei de impunere a venitului din activitatea operațională. Totodată, au sporit veniturile acumulate din TVA în semestrul I al anului 2018, datorită creșterii numărului de plătitori cu 5,5% față de semestrul I 2017, majorării livrărilor impozabile la cota standard cu 8,8% și cotei reduse cu 1,1%, creșterii consumului gospodăriilor casnice și a comerțului cu amănuntul și ridicata, precum și a serviciilor prestate populației. Pe de altă parte, în această perioadă, s-au redus încasările din accize cu 388,4 mil. lei față de perioada respectivă a anului precedent. Potrivit raportului, acesta este rezultatul descreșterii încasărilor din accize la autoturisme cu 356,5 mil. lei, reducerii încasărilor din accizele la tutun cu 147,6 mil. lei etc. Încasările din taxele pentru folosirea drumurilor, în semestrul I 2018, au constituit 467,8 mil. lei, cu 3,6 mil. lei mai mult față de semestrul I al anului precedent. În același timp, au fost încasate 120,0 mil. lei sau cu 14,6 mil. lei mai puțin decât în semestrul I al anului 2017, din taxa pentru poluarea mediului. Diminuarea acestora a fost condiționată de modificările operate în Legea privind plata pentru poluarea mediului, prin care au fost introduse un șir de scutiri noi ce au influențat obligațiile fiscale, precum și au fost modificate cotele pentru mărfurile livrate/importate. Totodată, a fost schimbat termenul de achitare și declarare a plăților pentru emisiile de poluanți, acesta fiind stabilit până la data de 25 a lunii februarie pentru perioada fiscală a anului precedent. Veniturile din proprietate în semestrul I 2018 au fost încasate în sumă de 272,0 mil. lei, cu 77,7 mil. lei mai mult față de semestrul I 2017, în special, din contul dobânzilor la soldurile mijloacelor bugetare în conturi bancare cu 40,0 mil. lei și dividendelor primite cu 37,4 mil. lei. Încasările din amenzi și sancțiuni au crescut în semestrul I al anului 2018 cu circa 30,2 mil. lei, în special din contul intensificării controalelor din partea organelor abilitate prin lege. Veniturile colectate de către Serviciul Fiscal de Stat în această perioadă au însumat 18 340,3 mil. lei, cu 16,4% mai mari comparativ cu aceeași perioadă a anului 2017. Veniturile colectate de către Serviciul Vamal au fost în sumă de 9 663,5 mil. lei, cu 2,2% mai mari comparativ cu perioada similară a anului 2017. În același timp, cheltuielile bugetului public național în semestrul I 2018 au constituit 26884,4 mil. lei, în creștere cu 1878,4 mil. lei sau cu 7,5 % față de aceeași perioadă a anului precedent. Comparativ cu semestrul I al anului 2017, cea mai mică creștere a cheltuielilor a fost înregistrată la FAOAM – 5,5%, iar cea mai mare creștere au atins cheltuielile BASS și bugetelor locale - fiecare cu 8,3%. Executarea bugetului public național în primele şase luni ale anului 2018 s-a încheiat cu un sold bugetar de 892,5 mil. lei sau 0,54% în PIB. La situaţia din 30 iunie 2018, soldul datoriei de stat a constituit 50 927,0 mil. lei, înregistrând o diminuare comparativ cu sfârșitul anului 2017 cu 733,3 mil. lei sau cu 1,4%. Raportul semianual privind executarea bugetului public național este prezentat în baza art. 72 al Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.