28
05 2019
918

Executarea creanțelor bănești bazate pe dispoziții de drept public

Serviciul Fiscal de Stat va fi autoritatea pentru care autoritățile publice îndreptăţite să revendice drepturile supuse executării vor emite mandatele respective. Ministerul Finanțelor propune pentru consultări publice proiectul hotărârii de Guvern cu privire la procedura de executare a creanțelor bănești bazate pe dispoziții de drept public. Proiectul documentului este elaborat în scopul punerii în aplicare a prevederilor Titlului VII, Capitolul II din Codul administrativ, care a intrat în vigoare la 1 aprilie 2019 și reglementează executarea creanţelor băneşti bazate pe dispoziţii de drept public, competenţa pentru executarea cărora revine SFS. Autorii propun prezentarea mandatului de executare și a documentelor aferente acestuia să se efectueze doar în mod electronic (prin intermediul Sistemului Informațional Automatizat „Registrul mandatelor de executare” (SIA RME, conceptul căruia urmează a fi aprobat de SFS)), fiind emis în cazul în care deja există un act administrativ individual, care obligă debitorul să realizeze obligația bănească sau un contract administrative, care obligă la realizarea unei obligații băneşti supuse executării imediate. Alte condiții sunt ca obligația să fie scadentă, iar debitorul, după trecerea termenului de scadenţă, să fie somat să realizeze obligația bănească în termen de o săptămână și există confirmarea că debitorul a primit somația. Conform proiectului, dacă calitatea de debitor o are persoana juridică de drept public, executarea creanţelor este admisibilă numai cu respectarea a două condiții: 1) înainte de începerea executării, SFS va prezenta Ministrului Finanţelor sau unei persoane abilitate de acesta o listă cu bunuri ale debitorului persoană juridică de drept public; 2) executarea se va efectua doar în privinţa bunurilor pentru care Ministrul Finanţelor sau persoana abilitată de acesta îşi va da acordul expus în formă scrisă. În cazul executării creanțelor bănești, suplimentar la prevederile Codului administrativ, SFS va aplica prevederile titlului V cap. 9 din Codul fiscal (Executarea silită a obligaţiei fiscale), condițiile declanșării procedurii fiind existența dreptului supus executării, necontestat în instanța de judecată, expirarea termenului de executare benevolă a obligației și somarea debitorului despre necesitatea executării obligației bănești în termen de o săptămână. Dacă actul administrativ va fi contestat în instanța de judecată, executarea se va suspenda doar în baza unei încheieri irevocabile cu privire la suspendarea executării actului până la examinarea litigiului în fond. Documentul prevede că sumele încasate din executarea silită a creanțelor bănești bazate pe dispoziții de drept public se vor transferă la contul unic trezorerial al Ministerului Finanțelor, fiind distribuie de către Trezoreria de Stat la bugetele respective în baza mandatelor de executare, prezentate de către SFS. În nota informativă la proiect se spune că aprobarea proiectului va asigura crearea în domeniul executării creanțelor bănești bazate pe dispoziții de drept public a unui cadru normativ și de interacțiune eficient, modern și flexibil, ce va contribui la executarea conformă a prevederilor legale aferent executării mandatelor de executare și încasării creanțelor bănești bazate pe dispoziții de drept public.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.