23
07 2019
624

Executarea silită a obligației fiscale în semestrul II

Prin măsuri de executare silită la situația din 30 iunie 2019 au fost încasate obligații fiscale în sumă totală de 552248,2 mii lei, potrivit datelor publicate de Serviciul Fiscal de Stat. Indicatorul este în creștere comparativ cu cel înregistrat în perioada similară a anului 2018, când a fost înregistrată suma de 525445,7 mii lei. Totodată, la situația din 30.06.2017 suma încasată din obligații fiscale a constituit 478690,30 mii lei. În primele trei luni ale anului curent, prin aceste măsuri au fost încasate obligații fiscale în sumă totală de 276 122,5 mii lei. Executarea silită a obligației fiscale este reglementată în cap. 9 din Codul fiscal. Potrivit art.193, condiţiile declanşării acesteia sunt: a) existenţa restanţei, ţinându-se cont de prevederile art.252 b) neexpirarea termenelor de prescripţie c) necontestarea faptului de existenţă a restanţei şi mărimii acesteia în cazurile prevăzute la art.194 alin.(1) lit.c) şi d) d) contribuabilul nu se află în procedură de lichidare sau în proces de insolvabilitate. Notă: Hotărârea de executare silită a obligației fiscale și cazurile emiterii acesteia.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.