12
01 2021
443

Executarea veniturilor BASS în anul 2019

Ordinul nr.278-A al Casei Naționale de Asigurări Sociale din 24 decembrie 2020 cu privire la publicarea Raportului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în anul 2019 se regăsește pe paginile Monitorului Oficial al RM din 8 ianuarie 2021. Indicatorii BASS care inițial au fost stabiliți la venituri și cheltuieli în sumă de 21427381,2 mii de lei, pe parcursul anului 2019 au fost modificați, veniturile fiind aprobate în sumă de 21869879,9 mii de lei, iar cheltuielile – în sumă de 21886893,8 mii de lei, cu un deficit de 17013,9 mii lei.
 
Conform Raportului, la situația de 1 ianuarie 2020 veniturile BASS au fost executate în sumă de 21748348,6 mii lei, cu 9,9% mai mult față de anul precedent și cu 0,6% mai puțin față de prevederile anuale precizate. Ponderea veniturilor totale executate ale BASS în bugetul public național a constituit 34,5%, iar ca pondere în PIB - 10,4 %. Comparativ cu anul 2018, ponderea veniturilor în BPN s-a majorat cu 0,4 %, iar ponderea în PIB – cu 0,1%. În structura veniturilor BASS în anul 2019 resursele generale au constituit 63,4%, iar transferurile de la bugetul de stat – 36,6%.
 
Cheltuielile BASS au fost executate în sumă de 21602318,8 mii lei, cu 11,2% mai mult față de anul precedent, fiind la nivel de 98,7% comparativ cu planul anual prevăzut. Cele mai multe dintre acestea au fost utilizate pentru achitarea prestațiilor sociale, mijloacele alocate constituind 21206249,6 mii lei (99,0% față de prevederile anuale).
 
Reamintim că BASS pentru anul 2021 a fost aprobat la venituri și la cheltuieli în sumă de 25791984,4 mii lei.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.