02
05 2018
1676

Expiră termenul de prezentare a a formularului CET15

Astăzi este ultima zi în care persoanele fizice ce nu practică activitate de întreprinzător pot prezenta Declarația privind impozitul pe venit pentru persoanele fizice (formularul CET15). Pentru a facilita depunerea declarației, astăzi, 2 mai 2018, Direcțiile de deservire fiscală ale SFS și Centrul Unic de Apel al SFS (08000 15 25) vor avea un program de activitate extis ­ de la orele 8.00 până la orele 19.00. Reiterăm că subiecți ai impunerii cu impozitul pe venit sunt: – persoanele fizice rezidente cetățeni ai Republicii Moldova care nu desfășoară activitate de întreprinzător și pe parcursul perioadei fiscale obțin venituri impozabile din orice surse aflate în Republica Moldova și din orice surse aflate în afara Republicii Moldova pentru activitatea lor în Republica Moldova; – persoanele fizice rezidente cetăţeni ai Republicii Moldova care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi pe parcursul perioadei fiscale obţin venituri impozabile din orice surse aflate în Republica Moldova şi din orice surse aflate în afara Republicii Moldova pentru activitatea lor în Republica Moldova; – persoanele fizice rezidente cetăţeni ai Republicii Moldova care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi obţin venit din investiţii şi financiar din orice surse aflate în afara Republicii Moldova; – persoanele fizice rezidente cetăţeni străini şi apatrizi care desfăşoară activitate pe teritoriul Republicii Moldova şi obţin venit din orice surse aflate în Republica Moldova şi din orice surse aflate în afara Republicii Moldova pentru activitatea lor în Republica Moldova, cu excepţia venitului din investiţii şi financiar din orice surse aflate în afara Republicii Moldova; – persoanele fizice nerezidente care nu desfăşoară activitate de întreprinzător pe teritoriul Republicii Moldova şi pe parcursul perioadei fiscale obţin venituri conform capitolului 11 din titlul II. Amintim că un an în urmă au fost prezentate, pentru anul 2016, în termen, 187731 de forme CET, iar cu termen depăşit de prezentare – 899 declaraţii. Din numărul total, pe suport de hârtie în sediile SFS au fost recepţionate 22589 declaraţii (cu circa 39 mii mai puţine decât pentru anul 2015), de serviciul „Declaraţia Rapidă”, prestat, de altfel, absolut gratuit de catre Serviciul Fiscal, au beneficiat 160471 persoane (cu 56 mii mai mult comparativ cu anul 2015), iar de un alt serviciu — „Declaraţia Elelctronică”, au dispus 5570 persoane (cu 1366 mai multe decât un an în urmă). În acest an persoanele fizice au posibilitatea de prezentare a Declarației în format electronic. Suma totală a veniturilor, reflectate în declaraţiile prezentate pentru anul 2016, a constituit 42,85 mld. lei, iar suma impozitului pe venit achitat 3,13 mld. lei. Dacă ne referim la sursele de venit, indicate de către persoanele fizice, salariul a constituit 36,47 mld. lei (în creştere cu peste 2,7 mld. în comparaţie cu anul 2015), aproape cu 1mld. a sporit suma dividendelor, cu circa 176 mil. – veniturile din locaţiune. Conform datelor prezentate, s-a atestat spor la veniturile de peste hotare şi a celor din dobânzi, iar în domeniul IT veniturile salariale ale angajaţilor s-au majorat, în comparaţie cu anul 2015, cu 52 mil. lei şi au atins suma de 192 mil. lei.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.