Știri

Extinderea termenului de aplicare a unor prevederi ale Legii nr.69/2020

Ministerul Finanțelor a elaborat propune pentru consultări publice proiectul hotărârii Executivului care prevede menținerea achitării de către angajatorul de la locul de serviciu/de muncă de bază a tuturor drepturilor salariale lucrătorilor medicali detașați în cadrul instituţiilor medico-sanitare publice spitaliceşti destinate internării pacienţilor care întrunesc criteriile definiţiei de caz pentru COVID-19 până la 31 decembrie 2020, termenul fiind extins cu încă o lună.
 
Este propusă menținerea dreptului la spor lunar de compensare pentru munca prestată în condiții de risc sporit pentru sănătate în mărime de până la un salariu de bază a personalului ANSP, al instituţiilor/ subdiviziunilor medicale din subordinea MAI, MA, ANP şi a SIS antrenat nemijlocit în acţiuni de prevenire, control şi tratare a infecţiei COVID-19 și în mărime de până la 50% din salariul de bază – personalului din centrele de plasament temporar pentru persoanele vârstnice şi cu dizabilităţi (copii, adulţi) din gestiunea ANAS.
 
 
Documentul prevede și prelungirea termenului achitării indemnizației unice în mărime de 16 000 de lei angajaţilor infectaţi cu COVID-19 ai ANSP, ai instituţiilor/subdiviziunilor medicale din cadrul MAI, al MA, al ANP, al instituţiilor medico-sanitare publice spitaliceşti, de asistenţă medicală urgentă prespitalicească și de asistenţă medicală primară.
 
Documentul prevede și extinderea termenului aferent dreptului de a prezenta certificate de origine preferenţială a mărfurilor în copii (pe hârtie sau în format electronic) sau autentificate cu semnătură electronică (prezentate în copii sau în original), în vederea confirmării originii mărfii.
 
Până la finele anului se va permite și aplicarea unor norme legate de achizițiile publice necesare pentru prevenirea și controlul COVID-19, precum reducerea termenelor în cadrul licitației deschise, licitației restrânse și cererii ofertei de prețuri, utilizarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a anunțului de participare în cazurile de extremă urgență, majorarea pragurilor de aplicare a Legii nr. 131/2015 cu privire la achizițiile publice, posibilitatea plății în avans pentru achizițiile publice necesare prevenirii și controlului infecției COVID-19.
 
Implementarea proiectului este planificată de la 1 decembrie 2020 până la 31 decembrie curent și se va efectua în limita cuantumului resurselor financiare prevăzute în acest sens în bugetul de stat.
 

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova

940 vizualizări

Data publicării:

23 Noiembrie /2020 11:41

Catalogul tematic

Noutăți

Etichete:

legea nr.69/2020 | termen de aplicare | proiect hotarire guvern | monitorul.fisc.md

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon