Știri

Extinderea zonei de intervenție a Consiliului Concurenței

Consiliul Coordonator al Audiovizualului (CCA), anual, până la data de 1 martie, va prezenta Consiliului Concurenţei un raport privind beneficiarii efectivi şi nivelul concentrării pieţei în domeniul audiovizualului. Totodată, în cazul în care CCA constată semne de concentrare economică, acesta va sesiza Consiliul Concurenţei şi îi va pune la dispoziţie toate informaţiile relevante deţinute. Parlamentul a votat, în prima lectură, un proiect de lege ce prevede completarea Legii Concurenței cu un nou articol - 251, ce va reglementa evaluarea concentrărilor economice în domeniul mass-media. Vicepreședintele Consiliului Concurenței, Emil Guțu, a menționat că proiectul a fost elaborat în vederea realizării unei condiționalități a Acordului de Asociere RM-UE, precum și ca urmare a solicitării Comisiei economie, buget și finanțe. Extinderea zonei de intervenție a Consiliului Concurenței în domeniul mass-media este necesară deoarece legislația din domeniul mass-media, în anumite cazuri, poate stabili praguri diferite referitor la necesitatea notificării operațiunilor de concentrare economică. Astfel, documentul prevede că, în cazul în care actele legislative speciale în domeniul mass-media prevăd praguri privind notificarea concentrărilor economice, altele decât cele prevăzute de Legea concurenței, se aplică prevederile actelor legislative speciale în domeniul mass-media. În prezent, articolul 22 alin. (1) al Legii concurenței prevede că operaţiunile de concentrare economică sunt supuse evaluării şi urmează a fi notificate Consiliului Concurenţei înainte de punerea în aplicare, atunci când cifra totală de afaceri, înregistrată în anul anterior operaţiunii realizată cumulativ de întreprinderile implicate, depăşeşte 25 mil. lei şi există cel puţin două întreprinderi implicate în operaţiune care au realizat pe teritoriul Republicii Moldova, fiecare în parte, o cifră totală de afaceri mai mare de 10 mil. lei în anul anterior operaţiunii.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Consiliul Concurenței

675 vizualizări

Data publicării:

06 Octombrie /2018 09:01

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon