Știri

Facilitarea acordării dreptului de ședere investitorilor străini: crearea locurilor de muncă și venituri suplimentare în buget

Proiectul modificărilor la Legea nr. 200/2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova (Legea nr. 200/2010), obiectivul căruia este facilitarea procedurii de acordare și prelungire a dreptului de ședere provizorie pentru asociații sau acționarii persoanelor juridice cu investiții străine înregistrate în RM, prin reducerea numărului minim de locuri de muncă create de un investitor străin de la 4 la 1, iar a investiției minime de la 60 la 30 salarii medii lunare, a fost susținut de Guvern de principiu.

 

În avizul Cabinetului de miniștri aprobat în cadrul ședinței din 14 decembrie este  menționat că autorul inițiativei urmează să efectueze o analiză suplimentară a tuturor elementelor proiectului, corelării raporturilor de competențe/ proceduri/riscuri/cost/beneficiu. Se constată că, pornind de la raționamentul modificărilor propuse, proiectul urmează a fi bazat pe o analiză economică a riscurilor, a impactului de reglementare, care ar demonstra faptul afectării climatului investițional în RM, de cerințele stabilite de cadrul normativ (abordat prin mecanismul prevăzut de Legea nr. 200/2010).

 

Totodată, Executivul face trimitere la Studiul privind piața muncii din RM, în care se menționează că legislația autohtonă ce ține de piața muncii, inclusiv cu referire la străini, înregistrează o strictețe medie comparativ cu alte state din regiune, inclusiv europene. De asemenea, rata străinilor care au obținut permis de ședere provizorie pentru activități de muncă și afacere în Moldova a crescut în ultimii ani: de la 16,5% în 2017 până la 23,8 % în 2018. În același timp, evoluția numărului anual de străini care se imigrează în RM în scop de muncă este în creștere: circa cu 50% mai mult în anul 2018 față de anul 2017, înregistrând cifra de 1256 persoane.

 

Prin urmare, consideră miniștrii, cerințele actuale ale cadrului normativ național privind acordarea și prelungirea dreptului de ședere provizorie în RM pentru activități de muncă și afacere nu conține impedimente care ar determina persoanele fizice străine – asociați sau acționari ai persoanelor juridice naționale – să nu realizeze investiții în RM.

 

Guvernul a susținut inițiativa legislativă, pornind de la obiectivul plauzibil al proiectului de a îmbunătăți climatul investițional în țară şi de a atrage investiții străine directe pentru a crea locuri de muncă şi pentru a genera venituri suplimentare în bugetul de stat.

 

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Guvernul Republicii Moldova

294 vizualizări

Data publicării:

15 Decembrie /2021 07:56

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon