24
01 2019
851

Facilități la importul unor mijloace de transport

Ministerul Finanțelor propune spre consultare proiectul hotărârii cu privire la modificarea Hotărârii pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale la importul mijloacelor de transport cu destinație specială. Prin acest proiect se propune revizuirea condițiilor de plasare în regim vamal de import a mijloacelor de transport cu destinație specială destinate transportării persoanelor cu dizabilități, fiind exclusă obligația ca mijlocul de transport să fie acordat cu titlu gratuit (donație). Astfel, se propune completarea Regulamentului cu un capitol ce se referă la conducerea mijloacelor destinate transportării persoanelor cu dizabilități ale aparatului locomotor în temeiul prevederilor art. 49 din Legea privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități. Potrivit acestuia, se va permite conducere mijloacelor de transport introduse pentru scopuri medicale, clasificate la poziţiile tarifare 8702 şi 8703, doar de către persoanele cu dizabilităţi ale aparatului locomotor sau de către persoanele abilitate cu atribuții de însoţire/îngrijire a acestora, împuternicite cu acest drept în baza actelor confirmative eliberate de Direcția asistență socială. Conducerea mijloacelor de transport destinate transportării persoanelor cu dizabilităţi de către alte persoane, pe perioada aflării acestora în posesia şi folosinţa persoanelor cu dizabilităţi ale aparatului locomotor, va fi sancționată. Actualmente, persoanele cu necesități speciale au dreptul de a importa cu scutire un mijloc de transport o dată la 7 ani. Prin proiectul dat se propune micșorarea acestui termen până la 5 ani. O altă propunere inclusă în proiect este excluderea obligativității ca la import mijlocul de transport să fie reutilat în modul corespunzător. Proiectul mai prevede că, pentru a beneficia de scutirea de TVA la livrarea, cu titlu gratuit, a mijloacelor de transport cu destinație specială, capacitatea cilindrică a motorului trebuie să fie până la 2500 cm3, inclusiv. Înmatricularea de stat a mijloacelor de transport va fi realizată de Agenția Servicii Publice. În certificatul de înmatriculare a mijloacelor de transport respective, în rubrica X1 „Mențiuni speciale” va fi făcută mențiunea „Destinație specială”.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.