29
04 2022
309

Factura fiscală: entitățile ar putea stabili semnele de protecție în funcție de necesități

Formularul facturii fiscale, executat tipografic, ca grad de protecţie conține cod cu bare, aplicarea ştampilei nu va mai fi obligatorie, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţie, iar gamă coloristică stabilită pentru exemplarele formularelor facturilor fiscale, executate tipografic, se exclude, prevede proiectul ordinului cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Finanţelor nr.118/2017 cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală” şi a Instrucţiunii privind completarea acestuia, elaborat și propus pentru consultări publice de Ministerul Finanțelor.
 
Potrivit proiectului, entitățile ce sunt în drept să imprime de sine stătător facturile fiscale pe hârtie prevăzută cu însemne de protecţie pentru documentarea faptelor economice vor stabili aceste semne de protecţie conform necesităților şi posibilităților proprii prin ordin intern (ca exemplu: emblema întreprinderii, logotipul, antetul etc.).

 

Totodată, entitățile, ce corepsund cerințelor din pct. 3 al Hotărârii Guvernului nr.294/1998, în urma depunerii a unei solicitări prin intermediul SIA „Comanda on-line a formularelor tipizate”, exercită opțiunea de imprimare de sine stătătoare a facturilor fiscale în baza recipisei emise în formă electronică.

 

Entitățile, ce imprimă de sine stătător facturi fiscale cu atribuirea seriei şi diapazonului de numere pe toată perioada activităţii de întreprinzător, cu excepţia perioadei în care ea a fost inclusă în lista privind utilizarea obligatorie a facturii fiscale electronice (e-factura) conform prevederilor art.117 alin.(11 ) din Codul fiscal, fără necesitatea reconfirmării acestei opțiuni pe parcursul perioadei menţionate. Se permite imprimarea de sine stătător a formularului facturii fiscale într-o singură limbă, dar obligatoriu în limba de stat.

 

Proiectul prevede și faptul că, până la epuizarea stocurilor formularelor tipizate de document primar cu regim special "factura fiscală" executate tipografic, procurate până la intrarea în vigoare a ordinului aprobat, aflate la entităţi, acestea pot fi utilizate de contribuabili.  

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.