06
04 2022
132

FAOAM: revizuirea veniturilor și cheltuielilor pentru anul 2022

Veniturile fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul curent ar putea fi majorate cu 86087,9 mii lei sau cu 0,7% față de indicatorul aprobat (până la 12,3 mld. lei), în timp ce cheltuielile ar putea crește cu 331087,9 mii lei sau cu 2,7% față de suma aprobată și vor constitui 12,6 mld. lei. Deficitul bugetar al FAOAM pentru anul curent ar putea constitui 245000,0 mii lei, acoperirea acestuia fiind preconizată din contul soldului mijloacelor financiare înregistrate la începutul anului în volum de 674689,8 mii lei.
 
Ministerul Sănătății propune pentru consultări publice proiectul hotărârii Guvernului privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr.207/2021 fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2022. Documentul poate fi consultat până la 15 aprilie curent.

 

Proiectul este elaborat cu scopul precizării veniturilor și cheltuielilor FAOAM în vederea alocării mijloacelor financiare suplimentare pentru buna funcționare a prestatorilor de servicii medicale în contextul majorării costurilor pentru resursele energetice.

 

La partea de venituri se preconizează creșterea  acestora cu 62800 mii lei din primele de asigurare obligatorie de asistență medicală în formă de contribuție procentuală la salariu și la alte recompense, precum și majorarea cu 23287,9 mii lei a transferurilor de la bugetul de stat, în scopul continuării realizării activităților prevăzute în Acordul de finanțare dintre RM și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului ,,Modernizarea sectorului sănătății în RM” (ILD 7 ,,Conceperea și pilotarea stimulentelor bazate pe performanța pentru toate spitalele").

 

În același timp, la partea de cheltuieli este necesară majorarea Fondului cu 331087,9 mii lei pentru achitarea serviciilor medicale și farmaceutice în cadrul  următoarelor subprogramele:

  • Asistența medicală primară – 4075,9 mii lei;
  • Asistența medicală specializată de ambulatoriu – 31919,4 mii lei,
  • Asistența medicală spitalicească – 195092,6 mii lei,
  • Servicii destinate compensării medicamentelor și dispozitivelor medicale – 100000,0 mii lei.

 

 În nota proiectului se constată faptul că creșterea cheltuielilor Fondului este condiționată preponderent de revizuirea de către Ministerul Economiei a indicatorilor macroeconomici prevăzuți pentru anii 2022-2024 și, în special, a indicelui preţurilor de consum mediu anual (IPC) de la 106,9 la 121,9%.

La fel, majorarea cheltuielilor date este determinată de creșterea în comparație cu anul 2021 a costurilor pentru resursele energetice cu circa 35% pentru produsele petroliere, dar și a costurilor pentru energia termică și gaze. Astfel, sporirea cheltuielilor instituțiilor medico-sanitare pentru procurarea medicamentelor, alimentație și pentru achitarea resurselor energetice presupune alocarea suplimentară a circa 231087,9 mii lei.

 

Majorarea cheltuielilor destinate compensării medicamentelor și dispozitivelor medicale cu 100000,0 mii lei este argumentată de creșterea cu circa 10% în primele două luni ale anului curent a numărului de beneficiari de medicamente compensate față de perioada similară a anului 2021. La fel, în nota proiectului se menționează că autoritățile planifică examinarea posibilității de extindere a Listei medicamentelor compensate cu medicamente esențiale.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.