12
10 2018
1375

Finanțare nerambursabilă pentru 250 de afaceri iniţiate de tineri

Autoritățile și-au propus să susțină tinerii în lansarea propriilor afaceri. În acest sens, Guvernul a aprobat Programul ,„Start pentru Tineri: о аfасеrе durаbilă la tine acasă”. Programul va fi implementat de Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) și urmează a fi realizat în perioada 2018-2020. Documentul are drept scop intеgrаrеа tinеrilоr din Republica Moldova în circuitul economic рrin facilitarea lansării și dezvoltării аfасеrilог sustenabile. Astfel, se va acorda suport de instruire, consultativ și financiar pentru afacerile care vor crea locuri de muncă în zonele rurale și vor contribui la propagarea spiritului antreprenorial, afacerile care conțin activități inovatoare ori își propun să implementeze proiecte de transfer tehnologic, afacerile care vor desfășura activități de producere sau prestări servicii preponderent în zonele rurale, reconstrucția sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, extinderea unităților meșteșugărești – prelucrare a lemnului, confecționare obiecte artizanale, ceramică. De asemenea, suport se va acorda afacerilor care vor fi axate pe dezvoltarea IT, industria agro-alimentară – creșterea produselor agricole ecologice, agroturism, sisteme de reproducere a energiei regenerabile, industria ușoară, producerea mobilei etc. Potrivit ministrului Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, programul va oferi tinerilor două forme de suport financiar. Prima constă în accesarea serviciilor de instruire și consultanță în sumă de 10 mii lei – Business Voucher, și însăși finanțarea proiectului investițional, ce va constitui cel mult 80% din suma investiției. Din punctul meu de vedere este un program foarte eficient. Deseori, în discuții cu tinerii, era scos în evidență Programul PARE 1+1 și într-un mod oarecare era o discriminare pentru tinerii care sunt aici, în țară. Cred că acest program este foarte atractiv – 80% din investiții le va asigura statul și doar 20% – tânărul care vrea să pornească o afacere, a menționat, la rândul său, premierul Pavel Filip. Rezultate Pe durata de implementare a Programului se planifică finanțarea nerambursabilă în mărime maximă de 180 mii lei a 250 de afaceri inițiate și dezvoltate de tineri întreprinzători, 70% din mediul rural şi 30% din mediul urban, inclusiv minim 10% de tineri defavorizați. De asemenea, se așteaptă de la acest proiect ca 600 de tineri, 70% din mediul rural şi 30% din mediul urban, să fie implicați în procesul de generare de idei inovatoare de afaceri din întreaga țară, precum și instruirea și asistarea în inițierea dezvoltării afacerilor inovatoare și elaborării proiectelor investiționale a cel puțin 540 de tineri, 70% din mediul rural şi 30% din mediul urban. Potrivit notei proiectului, instituția implementatoare va prezenta 2 tipuri de rapoarte - semestriale, cu informații privind derularea etapelor proiectului, indicatorii de progres, inclusiv valorificarea bugetului, și anuale, unde se va realiza o prezentare detaliată a implementării fiecărei etape a proiectului, analiza cantitativă și calitativă a indicatorilor și a gradului de satisfacție a beneficiarilor Programului. Totodată, anual, până la data de 15 februarie a anului de gestiune, Ministerul Economiei și Infrastructurii va informa Guvernul privind implementarea Programului. Implementarea Programului va necesita un buget estimativ în valoare de 60 mil. lei, sursele fiind planificate în Cadrul Bugetar pe Termen Mediu pentru anii 2018 - 2020. Potrivit datelor Biroului Național de Statistică privind structura populației, la l ianuarie 2017, tinerii cu vârsta cuprinsă întrе l8-35 de ani au constituit l082,23 mii реrsоаne, în dеsсrеștеrе cu 34,5 mii sau 3.1% comparativ сu anul 20l5, reprezentând 30,5% din numărul total al populației. În mediul urban locuiau 44,3%, iar în cel rural - 55,7%.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.