29
09 2021
351

Finanțarea în bază de cost standard per elev: excepții pentru anul 2021

Pentru acoperirea deficitului în instituțiile de învățământ general pentru achitarea salariilor angajaților, Ministerul Educației și Cercetării, în colaborare cu Ministerul Finanțelor au elaborat și propun pentru consultări publice proiectul hotărârii de Guvern cu referire la unele particularități de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului m.868/2014, prin care a fost aprobat Regulamentul privind finanțarea în bază de cost standard per elev a instituțiilor de învățământ primar și secundar general din subordinea autorităților publice locale de nivelul al doilea (Regulament).
 
Potrivit documentului, prin derogare de la prevederile Regulamentului și exclusiv pentru anul 2021, se propune de a permite repartizarea către instituțiile de învățământ primar și secundar în care există deficit pentru acoperirea cheltuielilor de personal a mijloacelor financiare din contul economiilor identificate la instituțiile de învățământ extrașcolar, la măsurile ce țin de organizarea odihnei de vară a copiilor și adolescenților, de desfășurare a olimpiadelor și a examenelor de absolvire, precum și la componenta unității administrativ-teritoriale – fondul pentru educație incluzivă.
 
Totodată, proiectul prevede redistribuirea altor economii identificate în cadrul fiecărei instituții de învățământ primar și secundar pentru acoperirea prioritară a cheltuielilor de personal, precum și acordarea permisiunii de a repartiza și utiliza mijloacele financiare din componenta unităţii administrativ-teritoriale pentru acoperirea deficitului înregistrat de gimnaziile mici, pentru care la momentul de față, potrivit Regulamentului privind repartizarea și utilizarea mijloacelor financiare din componenta unităţii administrativ-teritoriale (anexa nr.2 la HG868/2014),  repartizarea mijloacelor financiare din bugetul UAT este interzisă.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.