Știri

Finanțarea proiectelor culturale desfășurate de ONC

Au intrat în vigoare noi condiții pentru finanțare din bugetul de stat a proiectelor culturale desfășurate de organizațiile nесоmеrсiаlе (ONC). Astfel, se instituie o corelație între punctajul acumulat de un proiect și suma alocată. În acest mod se vоr exclude situațiile în care unele proiecte cu bugete formate ineficient și cu poziții de finanțare neeligibile аr fi trebuit să primească 100% din suma solicitată. Respectiv, proiectele care acumulează o medie aritmetică a punctajului mai mare sau egală cu 60% primesc finanțare identică procentual cu punctajul acumulat din cuantumul maxim prevăzut (80% din costul proiectului, dar nu mai mult de 200 mii lei pentru un proiect).

 

Proiectele depuse pentru fiecare arie tematică în parte vor fi evaluate de câte trei membri din comisia de experţi, dintre care unul este reprezentant al MECC, unul – reprezentant al instituţiilor din subordine şi un reprezentant al societății civile. Remunerarea membrilor comisiei de experți, cu excepția reprezentanților MECC, se va efectua în baza contractelor de prestări servicii încheiate individual cu Ministerul, iar cuantumul acesteia pentru fiecare membru în parte se va stabili prin ordin al ministrului în valoare de 2% dintr-un salariu mediu lunar pe economie prognozat pentru anul în curs și aprobat de Guvern, pentru fiecare proiect evaluat. Cuantumul remunerării unui membru al comisiei de experți nu va depăși un salariu mediu lunar pe economie.

 

De asemenea, documentul se completează cu o nouă prioritate de finanțare, și anume susținerea publicațiilor periodice care abordează tematici culturale.

 

Anual, prin Legea bugetului de stat, sunt repartizate mijloace financiare pentru organizarea concursurilor de proiecte culturale, pentru anul curent fiind alocate 5 mil. lei.

 

Hotărârea Guvernului nr. 788 din 28 octombrie 2020 pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul de finanțare din bugetul de stat а proiectelor culturale desfășurate de organizațiile nесоmеrсiаlе a fost publicată în Monitorul Oficial din 30 octombrie curent.

author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Guvernul Republicii Moldova

412 vizualizări

Data publicării:

02 Noiembrie /2020 07:59

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon