Știri

Finanțarea proiectelor ON din bugetul public

Finanțarea nerambursabilă directă (grant) a organizațiilor necomerciale înregistrate conform cadrului normativ, care activează la nivel local, național și internațional, reprezintă sumele alocate direct din fondurile publice pentru implementarea proiectelor de către ON, menite să contribuie la realizarea acțiunilor sau programelor de interes public general, regional sau local, autorități finanțatoare fiind cele publice centrale (APC) și locale (APL), care oferă granturi pentru implementarea proiectelor ON conform priorităților de dezvoltare stabilite, în baza concursurilor realizate, cu respectarea procedurilor descrise în proiectul regulamentului – cadru cu privire la mecanismul de finanțare nerambursabilă directă a proiectelor organizațiilor necomerciale.

 

Autorul documentului este Cancelaria de Stat, proiectul fiind propus spre examinare în ședința secretarilor de stat din 14 ianuarie curent. Regulamentul urmează a fi aprobat prin hotărâre de Guvern și prevede aspectele generale, principiile, condițiile și procedurile de oferire a granturilor din bugetul public pentru finanțarea proiectelor realizate de ON,  procedura de aplicare la concurs, de evaluare a proiectelor, de atribuire a finanțării și încheiere a contractelor. În cele 7 anexe la proiect sunt propuse formularele-tip ce țin de prezentarea proiectelor, evaluarea acestora, procedura de contestare etc., dar și modelul contractului de finanțare nerambursabilă.

 

Amintim că noua lege ce reglementează activitatea ON aprobată în anul 2020 (Legea nr.86/2020 cu privire la organizațiile necomerciale)  prevede expres că statul acordă organizațiilor necomerciale sprijin financiar și material pentru dezvoltarea organizațională a acestora și implementarea proiectelor conform priorităților stabilite pentru fiecare domeniu de dezvoltare, mecanismul de oferire a sprijinului respectiv fiind stabilit de Guvern și se realizează prin finanțare nerambursabilă, contractare de lucrări și servicii sau prin finanțare cu destinație specială, inclusiv comandă socială.

 

Totodată, prevederile Codului fiscal actualizat pentru anul 2021 stabilesc că beneficiari ai desemnării procentuale sunt ON înregistrate în RM care desfăşoară activităţi de utilitate publică în conformitate cu Legea nr.86/2020. Trimiterea la aceeași Lege este prevăzută și la art.52 din CF, care definește atribuirea entității la ON. Astfel, statutul respectiv îl vor avea asociațiile obștești și instituțiile private care activează în baza Legii nr.86/2020.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Guvernul Republicii Moldova

743 vizualizări

Data publicării:

18 Ianuarie /2021 08:00

Domeniu:

Noutăți

Etichete:

organizatii necomerciale | finantare bugetara | proiect hotarire guvern | monitorul.fisc.md

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon