31
07 2017
1301

Fiskype: examinare la distanță a cazurilor de încălcare a legislației

Contribuabilii vor putea participa la examinarea cazului de încalcare a legislației sau examinare a contestațiilor la distanță, fără a avea cheltuieli suplimentare pentru deplasarea în afara unității administrativ-teritoriale unde au sediul, adresa juridică sau domiciliul. În ediția din 28 iulie curent a MO, Serviciul Fiscal de Stat a publicat Ordinul cu privire la aprobarea Regulamentului privind examinarea la distanță a cazurilor de încalcare a legislației sau a contestațiilor contribuabililor cu înregistrarea video și audio digitală a şedinţei de examinare. Regulamentul stabilește procedura de examinare la distanță a cazurilor de încalcare a legislației și a contestațiilor contribuabililor cu înregistrarea video și audio digitală a şedinţei de examinare, arhivarea şi păstrarea înregistrărilor video și audio digitale, eliberarea copiilor înregistrărilor video și audio la solicitare contribuabilului şi menţinerea sistemului digital de înregistrare video și audio în stare funcţională. Prevederile din document se aplică în cazul în care contribuabilul a optat pentru examinarea cazului de încălcare sau a contestației la distanță cu ajutorul Sistemului unic de comunicare online al SFS. Contribuabilul care solicită examinarea cazului, va indica în citație două adrese și anume - adresa DGAF și adresa DDF de la sediul/domiciliul contribuabilului. Conform Ordinului, la intrarea în birourile unde va avea loc desfășurarea şedinţei de examinare a cazului de încălcare a legislației sau a contestației prin intermediul echipamentelor de înregistrare digitală, urmează a fi plasate indicatoare care vor conţine următorul text:“Şedinţele de examinare a cazului de încălcare a legislației sau a contestației sunt înregistrate video și audio”. O persoană responsabilă din cadrul SFS va fi obligată să asigure înregistrarea şedinţei în integritate, fără a stopa înregistrarea. În scopul înregistrării video şi audio a şedinţelor de examinare a cazului de încălcare a legislaţiei sau a contestaţiei, reprezentantul SFS care conduce şedinţa va întreba persoana responsabilă de asigurarea tehnică a ședinței dacă echipamentul este funcțional. Reprezentantul SFS responsabil de înregistrarea video și audio a ședinței va asigura salvarea acestora pe echipamentul dedicat înregistrării ședințelor și va denumi fişierul în stocul înregistrărilor video şi audio digitale utilizând următorul format: numele contribuabilului, codul fiscal, data şedinţei, denumirea formatului. În cazul în care există două sau mai multe secvenţe ale aceleiaşi şedinţe de examinare, persoana responsabilă va indica în denumirea fişierului numărul de ordine a secvenţei conform următorului format: numele contribuabilului, codul fiscal, data şedinţei, nr. secvenţei, denumirea formatului. După finisarea procedurii de redenumire a fișierului, persoana responsabilă va asigura inițierea transferului fișierului pe serverul SFS, alocat și administrat de către Î.S. ”Fiscservinform”, într-o mapă securizată. Înregistrarea video şi audio digitală a şedinţelor de examinare se utilizează pentru verificarea corectitudinii şi plenitudinii şedinţelor desfăşurate, pentru utilizarea înregistrărilor în calitate de probe şi eliberarea copiilor de pe acestea participanţilor la şedinţă, la solicitare. Copia digitală a înregistrării se va transfera pe suportul static de informații propriu, contra semnătură. Înregistrarea video şi audio digitală a şedinţelor de examinare vor fi păstrate de către SFS timp de un an de la epuizarea căilor de atac a actului administrativ care a fost emis în urma şedinţei de examinare desfăşurate. NOTĂ: Utilizarea acestei opţiuni a devenit posibilă datorită elaborării şi punerii în aplicare de către Întreprinderea de Stat "Fiscservinform" a programului Fiskype.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.