27
11 2018
838

FISM va deveni instituție publică

Fondul de Investiții Sociale din Moldova (FISM) va fi reorganizat din structură organizațională de stat în instituție publică. Cancelaria de Stat propune spre consultări publice proiectul unei hotărâri a Guvernului cu privire la organizarea și funcționarea FISM. Fondul va fi persoană juridică cu formă de organizare de instituție publică, va dispune de autonomie administrativă și financiară, va deține conturi deschise în Contul Unic Trezorerial al Ministerului Finanțelor. Pentru gestionarea mijloacelor financiare provenite din asistență externă, la solicitarea partenerilor de dezvoltare și/sau donatorilor și în baza acordurilor încheiate cu aceștia, Fondul poate avea conturi bancare în băncile din Republica Moldova. Proiectul vizează reorganizarea fondului dintr-o formă de organizare juridică incertă „structură organizațională de stat” în instituție publică – formă de organizare juridică prevăzută de cadrul legal și care corespunde misiunii, rolului și locului acestei entități în sistemul organelor administrației publice centrale de specialitate, se spune în nota proiectului. FISM va avea următoarele funcții: • asigurarea finanțării pe bază de contract a propunerilor de microproiecte de construcție, reconstrucție, reparație capitală si dotare a infrastructurii sociale și economice înaintate de comunități; • implementarea, din contul asistenței externe, contribuțiilor bugetului de stat și ale bugetelor locale, a proiectelor de construcție, reconstrucție, reparație capitală și dotare a obiectivelor de menire socială și de infrastructură economică; • asigurarea finanțării parțiale a activității orientate spre consolidarea capacităților de organizare, inclusiv pe problemele ce țin de elaborarea planurilor generale de urbanism, luarea de decizii și management la nivel de comunitate; • contribuția la stimularea dezvoltării pieței competitive în domeniul construcțiilor, promovarea dezvoltării comunitare în domeniile sale de activitate. Proiectul prevede că finanțarea activității FISM se efectuează din mijloacele partenerilor de dezvoltare și ale donatorilor, contribuțiilor bugetului de stat și ale bugetelor locale sau din alte surse legale. Fondul ține evidența contabilă în baza Standardelor Naționale de Contabilitate și prezintă rapoarte statistice în conformitate cu prevederile actelor normative, precum și cu cerințele partenerilor de dezvoltare sau donatorilor, inclusiv ale Băncii Mondiale. Conform proiectului, Fondul va ține evidența cheltuielilor aferente implementării proiectelor de dezvoltare, va întocmi rapoarte trimestriale, anuale sau la solicitare privind procesul implementării proiectelor și utilizarea fondurilor destinate proiectelor și va prezenta rapoartele în conformitate cu prevederile actelor normative. Proiectul a fost elaborat în contextul reformei administrației publice pentru anii 2016-2018 și poate fi consultat până la 6 decembrie curent.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.