07
05 2018
1235

Fondul de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri

Ministerul Economiei și Infrastructurii propune spre consultare proiectul hotărârii Guvernului cu privire la Fondul de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii, care conține și Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Fondului. Proiectul a fost elaborat din necesitatea asigurării unei continuități în procesul de implementare a măsurilor de suport pentru întreprinderile mici și mijlocii, în special, în vederea facilitării accesului la finanțare a IMM-urilor din Republica Moldova. Instituţia publică responsabilă de emiterea garanțiilor financiare din Fondul de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii este Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM). Semestrial şi anual, ODIMM va prezenta Consiliului său de Coordonare raportul privind activitatea de garantare a creditelor și împrumuturilor pentru întreprinderile mici şi mijlocii. Potrivit notei informative a proiectului, misiunea Fondului de Garantare este orientată spre realizarea politicii de stat cu privire la susţinerea dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii din Republica Moldova în vederea facilitării accesului la finanţare a IMM-urilor, care nu dispun de suficient gaj, prin emiterea garanţiilor în favoarea instituţiilor financiare, în scopul garantării creditelor. Fondul de Garantare a Creditelor are următoarele obiective: • Stimularea creării noilor IMM-uri, dezvoltarea întreprinderilor cu potențial de creștere, inclusiv cele orientate spre export • Stimularea creării și menținerii locurilor de muncă prin sprijinirea IMM-urilor ce contribuie la creșterea economică și la ocuparea forței de muncă • Sporirea volumului de resurse financiare accesate de IMM-uri de la instituțiile financiare • Majorarea portofoliului de credite și împrumuturi destinate IMM-urilor, ce contribuie la atragerea investițiilor în economia națională, prin emiterea garanțiilor financiare diminuatoare de risc • Sporirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, prin facilitarea accesului la finanțare. Potrivit Regulamentului, garanţiile financiare se emit în limita Fondului de Garantare, cu aplicarea coeficientului de multiplicare, aprobat anual de către Consiliul de Coordonare al ODIMM. Resursele financiare ale Fondului de Garantare se constituie şi se acumulează din alocările de la bugetul public, donatori, precum şi din alte surse ce nu contravin legislaţiei Republicii Moldova. În același timp, resursele financiare ale Fondului sunt utilizate pentru asigurarea capacităţii de emitere a garanţiilor financiare, în scopul garantării creditelor întreprinderilor mici şi mijlocii solicitate de la instituţiile financiare partenere, precum și pentru completarea fondului de provizioane pentru asigurarea executării garanţiilor financiare. Regulamentul prevede că uzufructul generat în urma gestionării resurselor financiare ale Fondului de Garantare, precum și comisioanele de garantare, sunt îndreptate spre completarea fondului de provizioane și acoperirea cheltuielilor de administrare. Pentru obținerea garanției financiare, întreprinderea va depune la instituția financiară o cerere de acordare a creditului, iar aceasta, la rândul ei, va înainta către ODIMM cererea de garantare însoțită de cererea solicitantului. Proiectul hotărârii cu privire la Fondul de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii poate fi consultat până la 16 mai curent.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.